15. november 2005 kell 22:00

Reoveeprojektide rahastamine on KIKi viimaste aastate prioriteet

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastab ühiskanalisatsiooniga seotud projekte keskkonnaprogrammist. Keskkonnaprogrammist projekti rahastamiseks tuleb KIKile esitada vormikohane taotlus.

KIK viib läbi projektitaotluste eelhindamise ning keskkonnaministeerium (KKM) viib läbi sisulise hindamise vastavalt KIKi nõukogu poolt kinnitatud kriteeriumitele. Kõikide programmide prioriteedid ja hindamiskriteeriumid on saadaval KIKi kodulehel. Projektide rahastamise otsustab KIKi nõukogu.

Lisaks keskkonnaprogrammile on võimalik taotleda ühis­kanalisatsiooni projektide rahastamist Ühtekuuluvusfondist. Ühtekuuluvusfondist rahastatakse riigi, s.o KKMi poolt oluliseks peetavaid projekte, aitavad oluliselt kaasa Eesti poolt ELi ees võetud kohustuste täitmisele. KKM poolt olulisteks loetud projektid on ära toodud nn Eesti Ühtekuuluvusfondi raamkavas 2004?2006. Nende projektide osas võib kohalik omavalitsus (KOV) pöörduda

riigi, s.o KKMi poole Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks, näidates ära omafinantseeringu (minimaalselt 15% kogukuludest) olemasolu. Juhul, kui KOV vajab toetust ka omafinantseeringu osaliseks katmiseks, võib ta taotleda toetust KIKi keskkonnaprogrammist.

Hetkel kuum