ÄP fototoimetus • 17. november 2005 kell 22:00

Vabastame tulumaksust ka eraisikute investeeringud

Rahandusministeerium ja finantsinspektsioon soovivad ühtlustada erinevate investeerimistoodete maksustamispõhimõtted, sest praegu on osa toodete puhul võimalik kasutada maksusoodustust.

Äripäeval on hirm, et rahandusministeerium ja finantsinspektsioon võivad koos pesuveega ka lapsukese välja visata, ehk muuta investeerimistoodete maksustamist nii, et inimeste maksukoormus suureneb.

Toimetus teeb ettepaneku hakata ka eraisikute puhul rakendama ettevõtetele kehtivat põhimõtet, mille kohaselt on investeeringud tulumaksuvabad.

Madalad laenuintressid, mitmekesised järelmaksuvõimalused, kiiresti kasvav sissetulek ja kõrge tööhõive tase soodustavad tarbimist. Inimeste säästud kasvavad aeglasemini kui nende võlakohustused. Pangad löövad eeskätt lahinguid laenuklientide, mitte aga hoiustajate pärast.

Eraisikute investeerimistegevuse ehk säästmise soodustamine peaks praegu toimuva tarbimispeo ajal olema riigi jaoks prioriteet. Oluline on muuta inimeste mõtteviisi ja seda saab teha maksupoliitika abil. Praegu pakuvad erinevaid investeerimistooteid pangad, kes on mõelnud välja mitmeid skeeme, kuidas eraisikud saaksid maksustatavat tulu vähendada. Näiteks tuleb maksusoodustuse saamiseks investeering vormistada elukindlustuse või hoiusena.

Investeerimistoodete maksustamise ühtlustamine on vajalik, sest praegune olukord soosib skeemitamist. Maksusüsteem peab olema ühetaoline ja kergesti mõistetav kõigile maksumaksjatele.

Eestil on positiivne kogemus ettevõtete investeeringute tulumaksust vabastamisega. Nüüd tasub teha järgmine samm ja laiendada investeeringute maksuvabastuse põhimõtet eraisikutele.

Lisaks pikaajalise investeerimistegevuse ja säästmise motiveerimisele, võib taoline muudatus meelitada teiste ­Euroopa Liidu riikide kodanikke Eestisse elama asuma. Kui me ettevõtete investeeringute maksuvabastusega soovisime muu hulgas meelitada Eestisse välisfirmade peakortereid või tütarfirmasid, siis eraisikute investeeringute maksusoodustusega aitame meelitada Eestisse välisfirmade töötajaid.

Olulisem vastuväide on küsimus, mida pidada investeeringuks? Kas investeering on erinevate investeerimisfondide osakute ostmine või on selleks ka kinnisvara soetamine, hariduse omandamine, maalide ostmine jne. Loetelu koostamine võib osutuda sama keeruliseks kui luksuskauba defineerimine.

Teisalt saab juba praegu haridusse tehtavad kulud ja eluasemelaenu intressid maksustatavast tulust maha arvata, hoiusintressidelt aga ei võeta üldse maksu. Nimetatud võimalustele lisaks võiks maksustatavast tulust maha arvata ka investeerimisfondi osakute ostuks kulutatud summad.

Üks võimalus on füüsilisest isikust ettevõtja eeskujul võimaldada kõigil teistel avada pangas eriarve, kuhu inimene saab kindlate reeglite kohaselt kanda osa oma tulust. Senikaua, kui sellel kontol olevat summat kasutatakse investeerimiseks, ei lähe need summad ka maksu alla.

Autor: ÄP

Hetkel kuum