27. november 2005 kell 22:00

Lahkus suurim majandusmõtleja

Peter Drucker, tänapäeva maailma suurim majandusmõtleja ja moodsale management?ile kui teadusele alusepanija, suri 11. novembril 95 aasta vanuselt. Maailma ettevõtjad ja moodsad juhid kasutavad Druckeri mõtteviisi, kuigi nad ei pruugi alati teada oma ideede algallikat.

Management Druckeri mõistes tegeleb inimestega, nende väärtuste, kasvu ja arenguga, sotsiaalse struktuuri ja ühiskonna vajadustega. Tema filosoofia tuum on, et iga organisatsiooni kõige väärtuslikum osa on inimesed. 50 aasta eest kõlas see tänapäeval nii loomulikuks saanud idee julge seisukohana. Druckeri tegi juhtimisteadlaste seas ainulaadseks tema huvi mitte ainult äriorganisatsioonide, vaid ka kasumit mittetaotlevate organisatsioonide juhtimise vastu.

Druckeri ennustatud majandusprotsessid on toimunud, tema ettenägemisvõime on olnud täpne, isegi prohvetlik. Näiteks ennustas Drucker 1950ndatel Jaapani tõusu tööstusmaailma liidrite hulka, kui maailma silmis oli Jaapan väikefarmerite ja sodikaubatootjate maa. Taolisi näiteid on palju, aga üks olulisemaid on Druckeri visioon maailma majanduse muutumise kohta: maailm on liikunud masstootmiselt teenindusmaailmaks, kus mõtleval inimesel on keskne roll.

Drucker tõi kasutusele sõna knowledge worker, teadmustöötaja, kelle rolli uues, teenindusmajanduses (service economy) on raske üle hinnata. Masstootmine vajab tänapäeval üha vähem inimesi, sest enamiku tööst teevad masinad. Masstoodete väärtus tarbija silmis kahaneb, kahanevad ka masstoodete hinnad.

Masstootmise teenindamine on muutnud töötajate struktuuri: tööliste asemele vajatakse teadmustöötajaid. Siit ka mõiste muutus: meie majandus on masstootmise majandusest saanud teenindusmajanduseks. Inimesed tahavad uusi mudeleid, rohkem valikut ja individuaalsust! Mõtleme kas või sellele, kui pikalt hoidis autotööstus varem üht mudelit tootmises, võrreldes tänasega. Et konkurentsis ellu jääda, kulutab tootmisfirma nüüd palju tootmise uuendamist, uute toodete disainimist, individuaaltellimuste loomist jne teenindavatele teadmustöötajatele. Parem teenindus on lõpmatu innovatsioon. Tulevik on käes!

Ülisuurt tähelepanu pööras Drucker töötaja töö sisu ja töötaja mõiste muutumisele postindustriaalses ühiskonnas. Teadmustöötaja töö on loominguline, see lähtub isiksusest ja tema vaimsest potentsiaalist. Industriaalühiskonna firmas oli töölise roll pigem olla mittemõtlev ?masina jätk?.

Masstootmises ja teenindusmajanduses toimetamine vajavad kardinaalselt erinevaid juhtimisvõtteid. Juhtida peaga töötavaid isiksusi on juhile tegelikult marketingiülesanne. Tark turundaja ei küsi, mida meie tahame, vaid küsib, mida teine pool tahab.

Sama küsib tark juht, kelle alluvad töötavad peaga. Teadmustöötaja on ses mõttes nagu vabatahtlik, kes töötab tasuta, tema vaimu virgutab väljakutse. Kallis juht, usalda oma peaga töötajale huvitav ülesanne, ja ta rakendab oma ajupotentsiaali sinu ülesande lahendamiseks ega lähe mujale väljakutseid otsima.

Druckeri mõte, et firma suurim varandus on tema töötajad, on aktuaalne väikese rahvaarvuga Eesti jaoks. Filosoofia, mille kohaselt inimesed pole mitte probleem, vaid lahendus, on Eesti majanduse praegusel arenguastmel edasiviiv ja inspireeriv.

Autor: Marju Unt

Hetkel kuum