27. november 2005 kell 22:00

Sihtotsingul pakutakse soliidset motivatsioonipaketti

Sihtotsing kui vajalike töötajate leidmise meetod on Eestis saanud hoo sisse viimase paari aastaga. Põhjuseks on see, et heade juhtide ning spetsialistide ressurss ei ole suurenenud, vaid pigem vähenenud.

Samuti on töötajad muutunud stabiilsemaks, vähenenud on töökohta vahetada soovivate inimeste arv. Töötajaid vajavad ja töövõimalusi pakuvad kiiresti kasvavad ja uued ettevõtted Eestis ning teistes ELi maades.

Väga hea hariduse ja töökogemustega töötajate järele on tekkinud tööandjate vahel konkurents. Sageli ei ole aga vähem edukad ettevõtted, kellel arenguks häid inimesi vaja, veel suutelised pakkuma edukatega samaväärseid tingimusi, mistõttu jäävad ilma olulistest spetsialistidest.

Sellises tööjõuturul tekkinud situatsioonis on sarnaselt vanade Euroopa Liidu liikmesmaadega hakatud ka Eestis üha enam sihtotsingu abil otsima vajalikke tipp- ja keskastmejuhte ning ?haruldasi? spetsialiste.

Tööjõuturul on atraktiivsed sellised tööandjad, kes suudavad pakkuda arengut, stabiilsust, head firmasisest psühhokliimat, karjäärivõimalusi ja atraktiivseid motivatsioonitingimusi. Selline peaks olema ka ettevõte, kes otsustab kasutada sihtotsingut.

Eduka otsingu eeldusteks on piisav ajaressurss, pakutav motiveeriv kompensatsioonipakett ning firma positiivne imago.

Eestis tegutsevate ettevõtete majandusedu võimaldab võtmeisikutele pakkuda juba niivõrd atraktiivset töötasu/kompensatsiooni, et vajalikke tipp- ja keskastmejuhte on võimalik Eestisse meelitada ka teistest, eelkõige Skandinaavia riikidest.

Sihtotsingu edukusele aitab kaasa läbimõeldud kompensatsioonipakett, mis vastaks võimalike kandidaatide enesehinnangule ja karjääriootustele.

Kuigi pakutav motivatsioonipakett ei ole töökoha vahetamisel jah-vastuse kujunemisel peamine, võib väheatraktiivne motivatsioonipakett olla ei-vastuse põhjuseks.

Väga põneva ja väljakutset pakkuva töö puhul võivad palgatingimused jääda enam-vähem sarnasteks eelnenuga, kuigi enamikul juhtudel on uus pakutav palk ka suurem, ületades olemasolevat 20?30% võrra.

Kuna sihtotsingu abil otsitakse reeglina edukaid/võimekaid juhte ja väga vajalikke spetsialiste, on pakutav materiaalne kompensatsioonipakett soliidne.

Esile võib tuua kolm pakutava aastapalga vahemikku, millele lisandub tegevuse edukusest sõltuv tulemustasu ning vahendid (auto, esinduskulud) töö teostamiseks.

Täiendavalt võib juhtide puhul välja tuua enesearendamiseks mõeldud lisapuhkuse ja selleks ette nähtud koolitussummad.q

Autor: Igor Päss

Hetkel kuum