Merike Lees • 27. november 2005 kell 22:00

Töölt ilma eelneva teavituseta puuduva töötajaga on kõige kindlam lõpetada tööleping väärtkirja teel

Töötajat, kes ühel päeval lihtsalt ära kaob ja kellega töösuhte lõpetamisest ei ole võimalik näost näkku rääkida, tuleb teavitada väärtkirja teel.

Sellisele töötajale tuleks kõigepealt saata kiri ja kohustada teda esitama puudumist õigustavad dokumendid ning määrata tähtaeg nende esitamiseks, ütles Heli Raidve Tööõigusabi juhataja Heli Raidve. Tööandja peab olema asjaolude väljaselgitamisel aktiivne, seega juhul, kui tööandjale on teada mitu töötaja kontaktaadressi, tuleks ka kiri saata kõigile aadressidele.

Kui töötaja välja ei ilmu ja puudumist õigustavaid dokumente (nt haiguslehte) ei esita ning ühendust ei võta, võib tema töölepingu lõpetada distsiplinaarkaristusena (TLS § 86 p 6) ja tagasiulatuvalt omavolilisele lahkumisele järgnevast päevast, rääkis Raidve.

Karistust määrav dokument tuleb Raidve sõnul vormistada töötajate distsiplinaarvastutuse seaduse nõuete kohaselt ning saata see töötajale.

Varem piisas tähitud kirjast, kuid nüüd on töövaidluspraktikas tulnud juhtum, kus töötaja väitis, et temale saadetud ümbrikus oli valge paber. Ka kirja kaalu järgi ei tulnud välja, et seal sees oleks võinud olla neid dokumente, mis tööandja väitis. Seetõttu soovitan saata dokumendid väärtkirjana, kus on sisuloetelu ja postkontori tempel, märkis Raidve.

Hetkel kuum