29. november 2005 kell 22:00

Logistika põhimõisted, 7. osa

Rubriik selgitab logistikas enim kasutatavaid mõisteid ja lühendeid ning väljendeid.

külmladu ? temperatuuri automaatse reguleerimisega nii kütmis- kui ka jahutamisladu, kus hoitakse temperatuuri enamasti vahemikus kuus kuni kaheksa plusskraadi. Kasutatakse põhiliselt toiduainete säilitamiseks jahutatud tingimustes.

külmutusladu ? laohoone või -ruum toiduainete hoiustamiseks, kus hoitakse stabiilselt temperatuuri ?18 rC liha ja kalatoodete ja ?25 rC jäätise säilitamisel

kaaluline täiteaste ? koormaruumis paikneva kauba kaalu ja koorma lubatud maksimaalse võimaliku kaalu suhe kaaluühikutes, mida väljendatakse protsendina. 80?90% kaalulist täiteastet loetakse üldjuhul heaks täiteastmeks.

kasutusladu (active inventory) ? ka aktiivne laovaru. Materjalivarud, mida müügiks või tootmiseks pidevalt kasutatakse või mis võetakse kasutusele lühikese aja möödudes pärast saabumist. Laovaru, millega rahuldatakse pidev, regulaarne nõudlus.

kaubavoog ? kaupade kogum, mida veetakse erinevate transpordivahenditega kindlas suunas lähtepunktist sihtpunkti kindla perioodi jooksul

keskkonnaülevaade ? keskkonnahinnang on avalikkusele suunatud ülevaade tööstusettevõtete haldamis- ja auditeerimissüsteemi EMAS kuuluva ettevõtte keskkonnatööst.

Keskkonnaülevaade peab sisaldama informatsiooni tegevuskoha keskkonnakaitse tasemest ja detailset teavet selle kohta, kuidas seatud eesmärgid on saavutatud.

keskkonnaaudit ? ettevõtte poolt vabatahtlikult tellitav, tema etteantud kriteeriumite alusel tehtud protseduur. Keskkonnaaudit on suunatud põhiliselt kõrgendatud keskkonnariskiga tegevuste perioodilisele hindamisele.

Keskkonnaauditeerimise all mõeldakse kirjalikult koostatud, regulaarset ja erapooletut hinnangut ettevõtte keskkonnakaitse eesmärkide teostamisele kooskõlas keskkonnapoliitika ja keskkonnatöö plaanidega. Auditeerimisega hinnatakse organisatsiooni, selle haldussüsteemi ja meetodite ning protseduuride toimimist.

keskkonnasüsteem ? keskkonnaküsimuste haldamissüsteemi all mõeldakse seda kindlat osa ettevõtte üldisest haldamissüsteemist, mida vajatakse keskkonnaalaste otsuste vastuvõtmiseks ja nende täideviimiseks. Siia kuuluvad organisatsiooni struktuur, vastutus, teostamine, protseduurid, meetodid ja potentsiaal.

keskkonnasüsteemi sertifitseerimine ? süsteeme sertifitseerides annab sertifitseeriv organ kirjaliku kinnituse ehk sertifikaadi selle kohta, et kõnealune keskkonnasüsteem täidab teatud standardi nõudeid. Selleks et sertifikaat sobiks otse tööstusettevõtete haldamis- ja auditeerimissüsteemi EMAS, peab sertifitseeriv organ olema tunnistatud pädevaks. Peale selle peab standardi, mille järgi sertifitseeritakse, kiitma heaks Euroopa Komisjon.

Hetkel kuum