29. november 2005 kell 13:23

Tallinna eelarveprojekt jõuab linnavolikokku

Tallinna linnavalitsus otsustab homsel istungil 2006. aasta linnaeelarve eelnõu linnavolikogule esitamise, teatas linnavalitsuse pressiteenistus.

Järgmise aasta linnaeelarve kogumahuks on kavandatud 5,4 miljardit krooni. Sellest üle ühe miljardi krooni kulub investeeringuteks.

Teedesse, sealhulgas jalgrattateedesse on plaanis investeerida üle 400 miljoni krooni. Järgmise aasta investeeringute kavas on arvestatud ka ühistranspordi kvaliteedi tõstmisega -järgmise aasta jooksul lisandub linnapilti umbes 40 uut ühissõidukit.

Munitsipaalelamute ehitamiseks on eelarvekavas ette nähtud 68 miljonit krooni, haridusasutuste remondiks 150 ja heakorda ligi 100 miljonit krooni. Veemajandusse on plaanis investeerida 106 miljonit krooni ehk tänavuseks planeeritud 75 miljoni krooniga võrreldes ligi poole rohkem.

Kultuurivaldkond saab investeeringuteks 80 miljonit krooni ehk ligi 12 miljonit krooni tänavusest enam, sealhulgas saavad kirikud tänavusega võrreldes üle viie miljoni krooni enam.

Investeeringute katteks on kavas võtta 400 miljonit krooni laenu. Linnavara müügist peaks laekuma 426 miljoni krooni.

Linnapea sõnul on eelarvekavas pööratud suurt tähelepanu vähekindlustatute aitamisele, laste ja noorte heaolule, noorte perede ja eakate vajadustele. 'Tahame käivitada mitu täiendavat toetusmeedet, näiteks lapsehoiu toetuse,' ütles Ratas. 'Igale pensionäridele on hinnatõusude kompenseerimiseks ette nähtud 700 krooni. Kõik põhikooliõpilased hakkavad saama järgmisest aastast tasuta koolitoitu. Ettevõtluse vallas on plaanis uue toetusmeetmena rakendada uue töökoha loomise toetus.'

Eelarvekava näeb ette ka kultuuri- ja haridustöötajate palgatõusu ning munitsipaalpolitsei töö tõhustamise ja korravalve tugevdamise.

Järgmise aasta linnaeelarve arvestab ka Tallinna kandideerimisega 2011. aasta Euroopa kultuuripealinnaks. Sellest tulenevalt on kultuuri osakaal nii tegevuskulude kui ka investeeringute poolest käesoleva aastaga võrreldes märkimisväärselt suurem.

'Koos kahe lisaeelarvega on käesoleva aasta eelarve küll umbes 100 miljoni krooni võrra suurem kui järgmiseks aastaks kavandatud eelarve kogumaht, kuid siinjuures tuleb arvestada asjaolu, et järgmise aasta eelarves ei ole erakordseid tulusid,' rõhutas Ratas. 'Tänavu laekus AS Tallinna Vesi aktsiate müügist ühekordse tuluna linnaeelarvesse 415 miljonit krooni. Üksnes püsitulusid arvestades võime väita, et järgmise aasta eelarve tulud on käesoleva aasta tuludest hoopis suuremad.'

Linnapea sõnul on eelarvekava vägagi konservatiivne. 'Kui käesoleva aasta tegevustulem jääb 28 miljoni krooniga miinusesse, siis järgmise aasta lõpuks kujuneb tegevustulem 200 miljoni krooni ulatuses positiivseks,' ütles Ratas.

Hetkel kuum