Erki Freiberg • 6. detsember 2005 kell 8:48

Kalamajale tehti täpsed planeerimis- ja ehitusreeglid

Tallinna linnavalitsus esitab volikogule Kalamaja ehitusmääruse, millega kinnitatakse miljööväärtuslikule alale planeerimis- ja ehitusreeglid.

Kalamaja ehitusmäärus peab tagama ala säilitamise aedaderohke, valdavalt väikesemahuliste elamutega hoonestatud miljööväärtusliku piirkonnana.

Kalamaja kaitse- ja ehitustingimused on välja töötatud kvartalite kaupa.

Ehitusmääruses on iga kvartali juures eraldi käsitletud planeerimise põhiprintsiipe, ehitusjoont, kruntidele rajatavate ehitiste kasutusotstarvet, täisehituse protsenti, maksimaalset hoonete arvu krundil, hoonete maksimaalset ehitusalust pinda, räästa ja katuseharja kõrgust ning juurde- ja pealeehitamise võimalusi.

Ehitusmäärusega hõlmatud ala piirneb Kopli tänava, Telliskivi tänava, Kopli tänavaga paralleelse raudtee, Volta tänava, Kalamaja kalmistupargi, Kalaranna tänava, perspektiivse Kalamaja möödasõidutee, Kalasadama tänava ja Põhja puiesteega.

Hetkel kuum