Erki Freiberg • 6. detsember 2005 kell 8:43

Riigikohus: volikogu asendusliikme volitusi ei saa peatada

Riigikohus jättis rahuldamata Loksa linnavolikogu kuue asendusliikme kaebuse, milles nad taotlesid oma volituste peatamist Loksa Linnavolikogu asendusliikmena.

Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium on seisukohal, et asendusliikme volituste peatamise võimalust seadus ette ei näe. Asendusliige ei saa esitada avaldust peatada oma volitused.

'Kolleegiumi arvates on õiguslik regulatsioon suunatud eeskätt sellele, et asendusliige teeks valiku kas minna volikokku või kaotada koht asendusliikmete nimekirjas,' seisab otsuses.

Võimalust, et volikogu asendusliige peatab oma volitused, et need poliitiliselt sobivamal hetkel taas tagasi võtta, seadus seega ette ei näe.

Hetkel kuum