Ülo Toomsalu • 8. detsember 2005 kell 5:44

EPL: Talunikud ei taha toetusraha tagasi maksta

Eelmisel kuul andis PRIA teada, et riigilt rohkem toetust saanud 2500 veisekasvatajat peavad järgmise aasta mai alguseks tagasi maksma 10 miljonit krooni.

PRIA töötaja oli sisestanud toetuse arvestamise programmi pullvasikate ja lehmmullikate loomagruppide juurde ekslikult vale koefitsiendi, kirjutab Eesti päevaleht.

Raha tagasimaksmise nõude seaduslikkust hakkasid uurima aga talupidajad, kes võtsid ette Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse. Selles on öeldud, et toetussummat ei nõuta tagasi, kui tagastatav summa ilma intressita ei ületa 100 eurot ehk ligi 1560 krooni. Talupidaja Raivo ütles, et tema peab tagastama 1100 krooni, samuti teab ta lehmapidajaid, kellelt nõutav summa jääb alla 1000 krooni, kuid seegi on talupidajale suur raha.

PRIA pressiesindaja Heli Raametsa selgitust mööda on aga raha tagasinõudmine seaduslik. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus räägib toetussummade tagasinõudmisest. Toetus on õiguslikul alusel saadud raha. Veisetoetuse puhul oli tegemist PRIA-poolse veaga, mille kohaselt maksti osale taotlejatele välja suurem summa, kui neil oli õiguslikult alust saada. Seega tuleb toetusesaajatel tagasi maksta kogu summa, mida nad ei saanud õiguslikul alusel.

Hetkel kuum