Krista Taim • 12. detsember 2005 kell 14:04

Ukrainast on keelatud sulgede import

Euroopa Komisjon keelustas Ukrainast töötlemata sulgede ja sulgede osade impordi.

Reedel, 9. detsembril võttis Euroopa Komisjon seoses kõrge patogeensusega lindude gripi kahtlusega Ukrainas vastu otsuse, millega keelustatakse töötlemata sulgede ja sulgede osade import liikmesriikidesse. Kitsendus kehtib kuni 31.maini 2006, teatas Veterinaar- ja Toiduamet.

Ukrainast eluslindude, linnuliha ning linnulihatoodete ekporti Euroopa Liitu ei toimu, kuna ettevõtted on selleks EL-i poolt tunnustamata. Eestisse ei ole senini sisse toodud ka töötlemata sulgi ega sulgede osasid.

Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka kuna põhjustab lindude massilist haigestumist, suurt surevust ning ulatuslikku majanduslikku kahju. Lindude gripp on väga nakkav, ägedalt kulgev lindude viirushaigus, mille kliinilised tunnused on raske depressioon, isutus, munatoodangu tunduv vähenemine, harja, lokutite, näopiirkonna turse, täppverevalumid limaskestadel ning äkksurm. Lindude gripile on vastuvõtlikud kõik kodu- ja uluklinnud. Haiguse puhkemisel kehtestatakse karantiin, haiged ja haiguskahtlased linnud tapetakse ja hävitatakse.

Vastavalt ?Lindude gripi tõrje eeskirjale? on loomaomanik koheselt kohustatud haiguse kahtluse korral kohale kutsuma piirkonda teenindava volitatud veterinaararsti või järelevalveametniku, selleks, et lindude gripp kliiniliselt diagnoosida, proovid võtta, episotoloogiline uurimine teostada ning loomataudi leviku tõkestamiseks vajalikud kitsendused ja abinõud rakendada.

Veterinaar- ja Toiduamet teostab lindude gripi üle regulaarset seiret. Uuritakse munakanade tootmiskarju ning muna- ja lihakanade sugukarja, aga samuti ka metslinde. Siiani on võetud proovid 746 kodulinnnult ja 56 metslinnult, mis kõik olnud lindude gripi suhtes negatiivsed.

Hetkel kuum