Ülo Toomsalu • 14. detsember 2005 kell 5:34

EPL: Soome on valmis avama tööjõuturu Eesti inimestele

Soome on esimene riik, kes teatas võimalikust valmisolekust kaotada järgmise aasta maikuust piirangud uutest liikmesriikidest tulevale tööjõule.

Praegu saavad eestlased Soomes töötada vaid siis, kui Soome tööhõiveamet annab neile selleks loa, kusjuures loa andmise kriteerium on, et sellisele töökohale ei ole Soomest võimalik sobivat töötajat leida, kirjutab Eesti Päevaleht.

?Kui Soome avab oma tööturu, tähendab see Eesti kodanikele, et neil pole vaja Soomes töötamiseks taotleda eraldi tööluba. Kui töötamine kestab üle kolme kuu, tuleb töövõtjal pärast töölepingu sõlmimist registreerida oma elamisõigus Soome kohalikus politseis,? selgitas tööturuameti välissuhete ja personaliosakonna spetsialist Anu Orula.

Registreerimine maksab 26 eurot ehk 405 krooni. Peale selle tuleb taotleda endale isikukood, mida saab teha Soome magistraadis. Samuti tuleb tööandjal taotleda Soome maksuametist maksukaart ning esitada see tööandjale.

Piirangud kehtestati kaheks aastaks, mida võib pikendada veel kolme ja kahe aasta võrra. Erinevalt 12 vanast liikmesriigist ei kehtestanud Iirimaa, Rootsi ja Suurbritannia Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriikide töötajatele piiranguid.

Kaheaastane piirangute periood vaadetakse üle järgmise aasta mais. Surve kaotada tööjõu vaba liikumise barjäärid on järgmisel aastal ilmselt tugevam ka seetõttu, et 2006. aasta on kuulutatud töötajate mobiilsuse aastaks.

Hetkel kuum