Peeter Raidla • 18. detsember 2005 kell 22:00

Kohus tagastas Palace?i hotellile linnavalitsuse äravõetud kasutusloa

Kohus leidis, et linnavalitsusel puudus taoliseks, hoone tänast omanikku kahjustavaks käitumiseks igasugune õiguslik alus. Kohus tuvastas, et praeguse hotellipidaja Scandic Hotels Eesti eelkäija poolt aastail 1988?1989 teostatud ulatuslikud renoveerimistööd olid tehtud seadusliku ehitusloa alusel ja linna kui avaliku võimu poolt ka kasutusse lubatud. Seega oli kohtu hinnangul seaduslik ka renoveerimistöödele 2002. aastal linnavõimude poolt väljastatud kasutusluba ning linnavalitsusel ei olnud õigust seda kehtetuks tunnistada.

Kasutusloa äravõtmist oli taotlenud hoone tagastamisele pretendeeriv endise omaniku järeltulija Tiio-Helve Blomdahl.

Scandic Hotels Eesti juhatuse liikme Toomas Sildmäe sõnul on reedene otsus nende jaoks oluline seetõttu, et hotell saab normaalselt majandustegevust jätkata, kartmata hotelli alusetut sulgemist linnavõimude poolt Blomdahli ja tema esindaja survel.

Vaidlus Palace?i hoone kasutusloa üle haakub otsapidi pikaleveninud omandireformivaidlusega, mis on siiani pooleli Tallinna ringkonnakohtus. 2001 augustis tegi Tallinna linnavalitsus otsuse tagastada hoone suuremas osas endisele omanikule, põhjendades seda eelkõige renoveerimistööde väidetava ebaseaduslikkusega.

Linnavalitsuse otsuse vaidlustas hoone tänane omanik Finest Palace põhjendusel, et hoone ei ole säilinud sellisel kujul, mis võimaldaks selle tagastamist omandireformi käigus.

Hetkel kuum