Peeter Raidla • 20. detsember 2005 kell 22:00

Ringkonnakohus tühistas hotelli Palace tagastamisotsuse

Ehkki linnavalitsusel ja õigusjärgsel omanikul Tiio-Helve Blomdahlil on veel õigus ringkonnakohtu otsus riigikohtusse edasi kaevata, võib juba praegu öelda, et ligi kümme aastat kestnud hotelli Palace tagastamissaaga hakkab lõpuks ühele poole saama.

Ringkonnakohtu otsuses pühendatakse rohkesti ruumi 2001. aastal valminud ekspertiisiaktile, millele tuginedes linnavalitsus oli oma tagastamiskorralduse teinud. Võttes aluseks eelduse, et aastail 1988?1989 tehtud renoveerimistööd olid ebaseaduslikud, oli selles aktis lähtutud näiteks asjaolust, et 1937. aastal valminud hooneosa katus on säilinud endisel kujul. Seda vaatamata asjaolule, et vahepeal oli hoone ühe lisakorruse ja koos sellega ka uue katuse saanud.

Linnavalitsus tugines oma väidetes muu hulgas just asjaolule, et hotellihoonel puudub ehitus- ja kasutusluba, mille ta ise oli 2004. aastal tühistanud.

Ringkonnakohus juhtis tähelepanu asjaolule, et viidates ühelt poolt ehitus- ja kasutusloa puudumisele, pole linnavalitsus samas nõudnud aastail 1988?1989 tehtud ümberehitustööde kõrvaldamist ehk lammutamist, sest vaid nii on võimalik tehtud töid kõrvaldada.

Pealegi pole linnavalitsusel ühtegi pretensiooni, mis puudutaksid omal ajal tehtud tööde vastavust projekteerimis- ja ehitusseaduse nõuetele. Veelgi enam, avalik võim on ise oma tegevusega sisuliselt tunnistanud renoveerimistööd nõuetele vastavaks.

?Ei esinenud ühtki asjaolu, mis oleks andnud alust 1988?1989 teostatud ümberehitustööde arvestamata jätmiseks Palace?i hoone endisel individualiseeritud kujul hindamisel,? nentis ringkonnakohus.

Nagu esmaspäevane Äripäev juba kirjutas, sündis eelmisel nädalal veel üks Palace?i hotelli puudutav oluline otsus. Nimelt tühistas Tallinna halduskohus läinud reedel linnavalitsuse 2004. aasta veebruarist pärit korralduse, millega võeti hotellilt hoone kasutusluba.

Hetkel kuum