Ettevõtte ülevõtmisel jäävad kehtima vanade töölepingute tingimused

Meeli Miidla-Vanatalu 30. jaanuar 2006, 00:00

Ettevõtte või selle toimiva osa üleminekul ühelt isikult teisele, juhul kui pärast üleminekut jätkatakse sama või sarnast tegevust, lähevad üle ka töölepingutest tulenevad kohustused.

Töötajate õiguslikku seisundit ettevõtte ülemineku korral reguleerivad töölepingu seaduse (TLS) N-d 6-N 6?, milles tööandja vahetus tähendabki ettevõtte üleminekut. Töölepingute ülemineku puhul võidakse kohaldada ka võlaõigusseaduse (VÕS) 9. peatüki 4. jaos ettevõtte ülemineku kohta sätestatud põhimõtteid, kui need ei ole vastuolus TLSis sätestatuga.

Tulenevalt võlaõigusseaduse N 182 lg 2 ei ole töötajate ega ka uue tööandja nõusolek töölepingute üleminekuks vajalik.

TLS N 6? kohaselt peavad senine ja uus tööandja hiljemalt üks kuu enne töölepingute üleminekut töötajaid kirjalikult teavitama kavandatavast ülemineku kuupäevast, tööandja vahetumise põhjustest, õiguslikest, majanduslikest ja sotsiaalsetes tagajärgedest töötajatele. Saadud informatsiooni põhjal võib iga töötaja otsustada, kas soovib uue tööandja alluvuses tööd jätkata või mitte. Seaduses puudub norm olukorra kohta, kui töötaja ei ole nõus uue tööandja juurde tööle asuma. Praktikas lõpetatakse sellisel juhul tööleping töötaja algatusel, mis on ka põhjendatud, sest seadus tagab töötajale õiguse uue tööandja juures endistel tingimustel tööd jätkata.

Juhul kui ettevõtte üleminekul tekib vajadus vähendada töötajate arvu, koondatakse töötajad TLS N 86 p 3 alusel. Koondamise võib otsustada nii senine kui ka uus tööandja. Seejuures peab järgima TLSis ettenähtud etteteatamistähtaegu ja maksma hüvitisi lähtudes asjaolust, et töötaja tööstaa?i tööandja juures arvutatakse alates sellest päevast, kui töötaja asus tööle senise - mitte uue! - tööandja juurde.

VÕS N 179 lg 2 sätestab, et lepingu ülevõtmisega on kõik lepingust tulenevad õigused ja kohustused lepingu ülevõtjale üle läinud. See tähendab, et uus tööandja peab täitma kõiki endise tööandja poolt töötajaga kokku lepitud tingimusi, ka neid, mis ei ole fikseeritud töölepingus, vaid mujal (töösisekord, palgajuhend, auto- või mobiiltelefoni kasutamise jmt kokkulepped), või on senise tööandja ja töötaja vahel suuliselt kokku lepitud ja seni järgitud. Töölepingute üleminekul lähevad kollektiivlepingu seaduse kohaselt üle ka senise kollektiivlepingu tingimused. Kokkulepped kehtivad seni, kuni uus tööandja sõlmib töötajatega uue lepingu.

Juhul kui uus tööandja jätab enne uue lepingu sõlmimist täitmata endises töölepingus kokkulepitud tingimused, on töötajal õigus nõuda töölepingu lõpetamist tööandjapoolse lepingu rikkumise tõttu.

Raadio ettevõtlikule inimesele

Äripäeva raadio 92.4

Hetkel eetris

Kava

    Vaata kogu kava
    Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
    24. November 2011, 15:44
    Otsi:

    Ava täpsem otsing