Jõustub topeltmaksustamise vältimise leping Leeduga

Liis Kängsepp 08. veebruar 2006, 15:00

Täna jõustub Eesti ja Leedu uus topeltmaksustamise vältimise leping, teatas rahandusministeerium.

Uue tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu sätteid hakatakse rakendama tagasiulatuvalt alates aasta algusest. Uue lepingu jõustumisel kaotab kehtivuse 1. jaanuarist 1994 kehtinud Eesti ja Leedu vaheline leping.

“On üsna tavaline, et tihedate majandussuhetega naaberriigid vaatavad sõlmitud maksulepinguid üle keskmiselt korra kümne aasta jooksul eelkõige selleks, et leping elule n-ö jalgu ei jääks,” selgitas rahandusministeeriumi riikidevaheliste maksulepingute talituse peaspetsialist Margit Aav.

“Eelmise lepingu läbirääkimised toimusid aastal 1992 ning uue Eesti-Leedu lepingu läbirääkimised 2002. aasta oktoobris. Vahepeal on mõlema riigi maksusüsteemides tehtud mitmeid muudatusi, millest üks olulisemaid oli meie ettevõtte tulumaksu puudutav,” ütles Aav.

Uues lepingus kasutab Eesti topeltmaksustamise vältimiseks vabastusmeetodit, mille kohaselt ei maksusta Eesti oma residendi tulu, mida Leedul on olnud õigus lepingu kohaselt maksustada. Erandina kasutatakse krediidimeetodit n-ö passiivse tulu (dividend portfelli-investeeringutelt, intress ja litsentsitasu) topeltmaksustamise vältimiseks. Selle lepingu kehtimahakkamisel on tegemist siiani ainsa Eesti sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepinguga, milles kasutatakse vabastusmeetodit.

Kehtiva lepingu kohaselt on intresside ja litsentsitasude maksustamisõigus ainult intresside või litsentsitasude saaja residendiriigil. Uus leping annab piiratud maksustamisõiguse (kinnipeetava maksu määr kuni 10 protsenti) ka riigile, mille resident intresside või litsentsitasude maksja on.

Dividendide maksustamises kehtiva lepinguga võrreldes sisuliselt midagi ei muutu. Kuna Eesti ja Leedu on mõlemad Euroopa Liidu liikmesriigid, siis pole kummalgi riigil õigust pidada tulumaksu kinni dividendidelt, mida makstakse äriühingule, mille osalus dividende maksvas äriühingus on vähemalt 20 protsenti. Vastavalt Eesti tulumaksuseaduse paragrahv 29 lõikele 8 peetakse tulumaks kinni ainult dividendilt, mida makstakse mitteresidendist juriidilisele isikule, kellele kuulub vähem kui 20 protsenti dividende maksva residendist äriühingu aktsia- või osakapitalist või häältest.

Artiklist 13 on välja jäetud kehtivas lepingus olev lõige 5, mille kohaselt võib residentsust vahetanud füüsilise isiku vara võõrandamisest saadud kasu maksustada residentsuse vahetamisele järgnenud kümne aasta jooksul esimene residendiriik.

Erinevalt kehtivast lepingust hakkab teabevahetus kahe riigi maksuhaldurite vahel toimuma kõigi Eestis ja Leedus kehtestatud maksude kohta, seni vahetati infot ainult tulumaksu kohta.

Uus leping võimaldab lepinguosalisel keelduda lepingut rakendamast nende juriidiliste isikute suhtes, kelle asutamise või tegutsemise üks peamistest eesmärkidest on saada lepingus ettenähtud eeliseid, mida teisiti ei oleks võimaldatud. Sätte eesmärgiks on takistada lepingu kuritarvitamist (inglise keeles treaty shopping).

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing