Euroopa Sotsiaalfondi juhtimis- ja kontrollsüsteemid Eestis hinnati heaks

Gert D. Hankewitz 07. aprill 2006, 09:38

Eesti sai Euroopa Komisjoni poolt läbi viidud Euroopa Liidu struktuurfondide juhtimis- ja kontrollsüsteemidele auditi raames positiivse hinnangu.

17.-20. oktoobril 2005 viis Euroopa Komisjoni tööhõive ja sotsiaalvaldkonna peadirektoraadi auditi üksus tavapärase aastase auditiplaani raames Eestis läbi Euroopa Sotsiaalfondi auditi. Selle eesmärgiks oli kontrollida Euroopa Liidu rahade kasutamise süsteemi ning skeemide õigus- ja sihipärasust.

Kontrolliti Euroopa Sotsiaalfondi ning Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL toetuste elluviimise juhtimis- ja kontrollsüsteeme sotsiaal-, rahandus- ning haridus- ja teadusministeeriumis, tööturuametis ja sihtasutuses Innoves. Auditi käigus küsitleti kõiki osapooli ning tutvuti dokumentatsiooniga. Juhuvalimi alusel analüüsiti põhjalikult nii meetme 1.1, 1.3 kui ka EQUAL programmi projekte.

Üldine hinnang Euroopa Liidu struktuurifondide elluviimise juhtimis- ja kontrollsüsteemidele Eestis on positiivne. Kohustuste ning funktsioonide lahusus on selgesti eristatav ja nii rakendusasutuse (sotsiaalministeerium), makseasutuse (rahandusministeerium), rakendusüksuste (tööturuamet ja SA Innove) kui ka korraldusasutuse (rahandusministeerium) poolt tehtud töö osas saadi kinnitust, et liigutud on õiges suunas. Euroopa Sotsiaalfondi rakendamisega seotud personali peetakse hästi koolitatuks ning välja töötatud õigusraamistikku ja protseduurireegleid täpseteks.

Auditi aruandes toodi välja kaks peamist soovitust. Esiteks on Euroopa rahade efektiivseks kasutamiseks vajalik kiirendada väljamaksetesüsteemi ning teiseks muuta struktuuritoetuste register kasutajasõbralikumaks ning täiendada ja parandada selle võimalusi.

Saadud soovituste põhjal püüab riik maksete süsteemi Euroopa Sotsiaalfondi osas muuta paindlikumaks ning kiirendada maksete teostamist toetuse saajatele.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing