Viru Poja arendaja: juurdeehitusest on saanud poliitika tegemise vahend

Gert D. Hankewitz 19. aprill 2006, 16:15

Viru Hotelli juurdeehituse arendaja ASi Uus Viru juhatuse liige Yrjo Vanhanen peab kahetsusväärseks, et Viru Pojast on saanud poliitika tegemise vahend.

'On kahetsusväärne, et kinnitatud detailplaneeringu elluviimine ja Viru Poeg on kujunenud viimase aasta jooksul mõnedele inimestele poliitika tegemise vahendiks,' kirjutab Vanhanen saadet teates.

Tema sõnul korrati eile Riigikogu aseesimehe poolt saadetud avalikus pöördumises korratakse juba endise linnapea Tõnis Paltsi mitmeid ekslikke väiteid, mida Vanhanen peab tõe huvides vajalikuks selgitada. 'Samuti soovin anda vastuse mitmetele valearusaamadele, millega avalikku arvamust kahjuks üha sagedamini püütakse manipuleerida,' sõnas ta.

<b>Järgnev tekst muutmata kujul:</b>

Esiteks - Viru Poeg ei varja vaadet vanalinnalinnale ega riku Tammsaare parki. Kõik vaatekoridorid olid muinsuskaitsjate poolt läbi analüüsitud ning vastavalt nendele seati ka tingimused arhitektidele. Viru Poeg on kavandatud vastavalt nendele tingimustele. Seega on täiesti alusetu väide nagu võiks Viru Poeg mingil viisil takistada vaadet vanalinnale.

Teiseks. Ei vasta tõele mitmel pool esitatud väited nagu vähendaks hotellilaiendus pargi mahtu - hotell ei tule parki, vaid jääb hotelli ja sõidutee vahelisele AS-le Uus Viru kuuluvale kinnistule.

Kolmandaks. UNESCO ekspert Giorgio Piccinato ei ole oma raportis kordagi nimetanud, et Viru Poeg oleks maailmatasemel probleem nagu väidab pr. Maripuu oma pöördumises ning samuti ei ole prof. Piccinato kordagi esitanud raportis seisukohta, et hotelli juurdeehitus võiks ohustada Tallinna kuulumist maailmapärandi nimekirja. Raport ei ole keskendunud mitte ainult Viru Pojale, millele on pühendatud kuueleheküljelisest raportist 11 rida, vaid Tallinna linnaarhitektuurile laiemalt. On kahetsusväärne, et avalikkust raporti kitsa ja subjektiivse tõlgendamisega pidevalt eksitatakse.

Neljandaks. Arhitektid on Viru väljaku arhitektuurikonkursi võidutöö baasil teostatud detailplaneeringu näol loonud ühtse arhitektuurse terviku, mille viimasena ehitatavaks loogiliseks osaks on hotelli juurdeehitus. Ilma selleta on väljaku ja hoonetekompleksi lahendus poolik. Juurdeehituse arhitektuur ja rajamine on heaks kiidetud juba 1999 nii Tallinna Volikogu, Tallinna Linnavalitsuse, Kesklinna Halduskogu, Kesklinna Valitsuse, Harju Maavalitsuse, muinsuskaitsjate ja teiste pädevate ametkondade poolt. Detailplaneeringu koos hotelli juurdeehitusega on kooskõlastanud ka tolleaegne Muinsuskaitseinspektsiooni peadirektor Jaan Tamm, kes täna ICOMOS Rahvusvahelise Komitee esimehena võitleb sama detailplaneeringu elluviimise vastu.

AS Uus Viru on Tallinna Linnavalitsusele esitanud taotluse ehitusloa väljastamiseks. Linnavalitsus tegi esitatud ehitusprojekti osas mõningaid märkusi, millele vastavalt on tänaseks arhitektide poolt juurdeehituse projektis tehtud ka vajalikud parandused ning juurdeehituse projekt ning dokumentatsioon vastavad täielikult linna nõuetele, mis on kehtestatud detailplaneeringuga.

Meil on heameel tõdeda, et Tallinna Linnavalitsus ei ole läinud kaasa eriti viimasel ajal käivitatud hüsteeriaga Viru hotelli juurdeehituse ümber ning on lubanud lähtuda oma otsustes kehtivatest seadustest ning normdokumentidest.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing