Rahandusministeeriumis valmis euro kasutusele võtmise seaduse eelnõu

Gert D. Hankewitz 25. aprill 2006, 16:21

Eurole ülemineku tehniliste ettevalmistuste raames saatis rahandusministeerium täna asjaomastele organisatsioonidele kooskõlastamiseks euro kasutusele võtmise seaduse eelnõu.

Eelnõu kohaselt saab eurost seaduslik maksevahend Eesti Vabariigis, see reguleerib ka Eesti krooni eurodeks vahetamist ja krooni käibelt kõrvaldamist, euro ja krooni paralleelkäivet ning sätestab Eesti kroonilt eurole üleminekuks vajalikud seadusemuudatused. Lepingute osas kehtib lepingute järjepidevuse printsiip, seega ei ole olemasolevaid lepinguid vaja muuta.

Eelnõu koostamisel on lähtutud Vabariigi Valitsuse kinnitatud eurole ülemineku plaani põhimõtetest:
- euro kasutuselevõtt kontorahas, majandusarvestuses ja lepingulistes suhetes toimub kohese järsu üleminekuna, s.t üleminekuperioodi ei ole. Eurole sujuva ülemineku tagamiseks toimub alates päevast, mil Eesti on euroala liige ja euro Eestis käibele tuleb, kahenädalane krooni ja euro paralleelkäibe periood. Paralleelkäibe perioodi kestel on krooni sularaha ja euro sularaha võrdväärselt seadusliku maksevahendina käibel;
- Eesti Panga ametliku kursi järgi võrdub 1 euro 15,6466 krooniga. Eesti vahetuskurss on Saksa marga ja euro suhtes olnud fikseeritud pea neliteist aastat. Seetõttu lähtuvad nii Eesti Pank kui ka valitsus eeldusest, et Eesti liitub euroalaga seni kehtinud kursi 15,6466 alusel. Ametlikult kinnitatakse vahetuskurss alles pärast seda, kui on otsustatud riik euroalasse vastu võtta;
- Eesti Pank vahetab tähtajatult kroone eurodeks keskkursiga ja teenustasuta;
- kroonisummade konverteerimisel eurodeks tuleb saadud summa ümardada 1 eurosendi täpsuseks. Ümardamine toimub kolmanda koha järgi pärast koma. Kui kolmas koht pärast koma on 5 või suurem, ümardatakse hind eurodes ülespoole. Kui kolmas koht pärast koma on 4 või väiksem, ümardatakse hind eurodes allapoole;
- et hinnatõususurvet vähendada, on maksude ja toetuste kroonisummad ümardatud eurodesse maksumaksjale ja toetuse saajale soodsamas suunas;
- eurole üleminekuga seotud kulutused katavad isikud reeglina ise – see põhimõte kehtib nii avaliku kui erasektori institutsioonide osas.

Pärast eelnõu kooskõlastamist esitatakse eelnõu arvamuse avaldamiseks Euroopa Keskpangale. Euro kasutusele võtmise seadus jõustub päeval, mil Eesti saab Euroopa Majandus- ja Rahaliidu täisliikmeks ja liitub euroalaga.

Euro kasutusele võtmise seaduse eelnõust käsitletakse eraldi muudatusi riigilõivuseaduses, äriseadustikus ja Eesti Panga seaduses.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing