New Yorgi kohus keeldus Lõhmuse raha vabastamast, Lõhmus võib saada süüdistuse

11. mai 2006, 07:10

Eile New Yorgis toimunud istungil otsustas kohtunik mitte rahuldada Rain Lõhmuse taotlust vabastada tema kontol olevad 2 miljonit dollarit (25 miljonit krooni).

Rahuldamata jäi ka Lõhmuse soov edaspidi ise protsessist osa võtta, sest kohus arvas, et tema huvid on piisavalt esindatud.

USA väärtpaberijärelevalve (SEC) advokaat Amy Greer märkis Äripäevale, et SEC kavatseb esitada Rain Lõhmusele uue kutse ilmuda USAsse vande all tunnistusi andma, et saada parem ülevaade Lõhmuse rollist kogu juhtumis. Suuresti pärast seda kohtumist selgub, kas Lõhmuse raha vabastatakse või saab temast hoopis süüdistatav. Greer ei soovinud vastata küsimusele, kui tõenäoline viimane võimalus on.

Rain Lõhmuse esindaja oli 3. aprillil palunud vabastada 2 miljonit dollarit ehk selle osa kontol olevast rahast, mille Lõhmus kandis oma kontole enne Oliver Peegi väidetavalt ebaseaduslikke tehinguid selle rahaga. SECi advokaadi Amy Greeri sõnul laekus see raha Lõhmuse kontole suuremalt jaolt 13. aprillil 2005. Kui raha 1. novembril 2005 külmutati, oli summa tõusnud 9,7 miljonile dollarile, mis tähendas peaaegu viiekordset ehk 374%-list tõusu vähem kui seitsme kuu jooksul.

Oma 28. aprillil kohtule esitatud vastuavalduses kinnitasid SECi esindajad Amy Greer ja Kingdon Kase, et neil on mitmeid põhjuseid keelduda raha vabastamisest enne, kui neil on täpsemad andmed Rain Lõhmuse osalusest juhtumis. Nad märkisid, et Lõhmus oli LHV partner, Peegi ja Lepiku ülemus ning teadlik sellest, et tema investeering oli vähem kui seitsme kuu jooksul peaaegu viiekordistunud. Samuti seisab avalduses, et Lõhmus on juhtumi käsitlemise algusest peale „käitunud ebatavaliselt ja kahtlaselt”. Näiteks maksis ta väidetavalt kinni Peegi advokaatide reisi Eestist USAsse, et nood saaksid kohtuda SECiga esindajatega, ning keeldus andmast ühte oma arvutit kohtulikku ekspertiisi ning lukustas selle hoopis seifi.

Greeri märkis eile Äripäevale antud telefoniintervjuus, et hiljem soostus Lõhmus kõnealuse arvuti siiski andma üle LHV-le, kes teeb kostjana SECiga koostööd. Greeri kinnitusel on LHV näidanud neile dokumente sellest arvutist, kuid see ei tähenda, et SEC on näinud kõiki asjassepuutuvaid materjale. Ta ei soovinud kommenteerida seda, kas ekspertiisi tulemused muudavad süüdistuste esitamise Rain Lõhmusele tõenäolisemaks.

SEC märkis oma avalduses ka seda, et raha pole põhjust vabastada, kuna osapooled on lähtunud eeldusest, et nii võimalik ebaseaduslikult teenitud tulu kui ka trahvid tasutakse just sellest rahast ning varade vabastamine võiks protsessi aeglustada. Samas ei välista SEC, et osa tänaseni arestitud rahast lõpuks siiski vabastatakse, kui on kindel, et see ei sisalda ebaseaduslikult teenitud tulu ning trahvisummad on tasutud.

Greer selgitas, et vastupidiselt Lõhmuse advokaadi Michael Sommeri avaldustele ei ole SEC kunagi lubanud Lõhmusele raha teatud tingimustel vabastada ning hoopis Lõhmus ja tema esindaja on venitanud selgituste andmisega. Äripäev kirjutas märtsis Lõhmuse esindajate kohtule esindatud avalduste põhjal, et Greer oli Lõhmuse advokaadile lubanud, et raha vabastatakse, kui Lõhmus nõustub väärtpaberijärelevalve esindajatega vestlema ning tuleb välja, et ta ei olnud seotud seadusevastase tegevusega. 'Kuna aga SEC pole siiani Lõhmusega rääkimiseks aega leidnud, pidas tema advokaat paremaks nüüd otse kohtult raha vabastamist nõuda,' kirjutas Äripäev Lõhmuse advokaatide esitatud dokumentidele viidates.

Amy Greer kinnitas, et jaanuaris kirjutas ta Lõhmuse advokaadile Michael Sommerile ja märkis, et SEC kaalub raha vabastamist vaid juhul, kui Lõhmus soostub andma intervjuu ning annab loa viia läbi kohtulik ekspertiis kõikides tema arvutites. Sel hetkel paluti mitteametlikku telefoniintervjuud. SECi esindajate sõnul tahtsid nad paremini veenduda, et Lõhmus polnud ebaseadusliku tegevusega seotud. Michael Sommer vastas alles kümne päeva pärast ja andis mõista, et tal on käsil kiire kohtuasi, mis võtab veel neli nädalat aega. Samuti jättis ta vastamata arvuti üleandmist puudutavatele küsimustele. SECi esindajad esitasid kohtule tõendusmaterjalidena ka asjassepuutuva e-maili teel peetud kirjavahetuse Amy Greeri ja Michael Sommeri vahel, mis on ka Äripäeva käsutuses.

'Seega olid ainsad tegurid, mis takistasid SECil leppimast kokku intervjuud Lõhmusega, Sommeri kohtugraafik, Lõhmuse viivitus oma arvuti üleandmisel kohtulikku ekspertiisi ning selle ekspertiisiga kaasnev ajakulu,' seisab SECi kohtuavalduses.

Ainus kord, kus Lõhmus on ise suhelnud SECi esindajatega, on 28. märtsil peetud mitteametlik telefonikõne. Selleks soostus Lõhmus alles pärast kõnesolevate taotluste esitamist kohtule, millest kohus eile keeldus.

SECi esindajaid see intervjuu ei rahuldanud ning nad soovisid siiski Lõhmuselt ka vande all tunnistuste andmist USAs. Nad saatsid Lõhmuse esindajale mitme kanali kaudu kutse ilmuda tunnistusi andma 2. mail SECi New Yorgi kontorisse, kuid Lõhmus ei läinud (Lõhmuse esindaja on võtnud seisukoha, et kutsed polnud vastavalt reeglitele kätte toimetatud). Telefoniintervjuu ajal palusid SECi esindajad enda kinnitusel ka Lõhmusel esitada dokumendid oma kõnealuse 2-miljonilise summa allika, suuruse ja ülekandeaja kohta, kuid hoolimata nõusolekust need esitada pole Lõhmus ega tema advokaadid seda seni teinud.

'Tema praegune (Lõhmuse – toim.) keeldumine vande all tunnistusi anda ei aita kuidagi vaigistada SECi kahtlusi tema võimaliku süüdioleku suhtes,' seisab SECi esindajate Amy Greeri ja Kingdon Kase’i 28. aprillil kohtule esitatud avalduses.

Lõhmuse advokaati Michael Sommerit ei õnnestunud Äripäeval eile tabada.

<pilt2#fotod/Inimesed/Inimesed_L/Rain_Lohmus18_maris_207469.jpg#600#410#>

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing