Investeerimisfondide seaduse eelnõu sai valitsuse heakskiidu

18. mai 2006, 13:39

Vabariigi Valitsus kiitis tänasel istungil heaks rahandusministeeriumi poolt esitatud investeerimisfondide seaduse muutmise eelnõu.

Seaduseelnõu peamiseks eesmärgiks on luua senisest soodsam õiguslik keskkond erainitsiatiivil ja -kapitalil põhinevate riskikapitalifondide jaoks.

Eelnõu piirab riskikapitalifondi investeerima lubatud isikute ringi, tagamaks, et sellesse saavad raha paigutada professionaalsed investorid ning antud valdkonnaga kursis olevad isikud, kuna sellise fonditüübi puhul on tegu teatud erilise riskitasemega võrreldes tavaliste aktsia- ja võlakirjafondidega.

Riskikapitalifond kujutab endast sellist fondi, mille varast investeeritakse märkimisväärne osa reguleeritud väärtpaberiturul mittekaubeldavatesse aktsiatesse või osadesse või ka teiste riskikapitalifondi aktsiatesse või osakutesse.

Praegu riskikapitalifondide suhtes eriregulatsiooni kehtestatud ei ole – neile kehtib investeerimisfonde puudutav üldine seadusandlus. Uue eelnõuga täiendatakse investeerimisfondide seadust riskikapitalifonde reguleeriva osaga, mille eesmärgiks on muuta seda tüüpi fondide asutamine Eestis atraktiivsemaks ja praktiliste vajadustega rohkem arvestavaks. Eelnõu väljatöötamisel on võetud arvesse nii turuosaliste seisukohti kui ka välisriikide vastavaid seadusi.

Juba praegu tegutseb turul mitmeid tavalise äriühingu vormis moodustatud riskikapitalifonde. Eelnõu ei takista taoliste ettevõtete tegevusvabadust ega loo nende jaoks uusi piiranguid.

Vastupidi, aktsiaseltsi või osaühingu vormis loodud riskikapitalifondidele antakse võimalus kujundada oma struktuur/vorm ümber ning tegutseda edasi lepingulise investeerimisfondina, mis omab teatud eeliseid äriühingulise vormi ees.

Eelnõu alusel saab fondivalitseja, kes valitseb üksnes riskikapitalifonde, teiste fondivalitsejatega võrreldes mõnevõrra paindlikuma kohtlemise osaliseks, mis peaks kokkuvõttes vähendama fondi valitsemise kulusid: väheneb fondi loomisel kantav halduskoormus, samuti muutuvad leebemaks depositooriumi, fondi sise-eeskirju ning sisekontrolli puudutavaid nõudeid.

Ka ei pea riskikapitalifondi valitseja järgima kõiki fondivalitsejatele esitatavaid kapitalinõudeid ning tema poolt Finantsinspektsioonile makstava järelevalvetasu suurus on madalam kui teistel fondivalitsejatel.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing