Valitsus kiitis heaks Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006-2015

08. juuni 2006, 10:59

Valitsus määratles Eesti kõrghariduse arengusuunad järgmiseks 10 aastaks ning saatis need Riigikogule otsustamiseks.

Järgmiseks kümnendiks on Eesti kõrgharidussektori eesmärkideks tagada meie kõrghariduse konkurentsivõimeline kvaliteet.

Eesmärgiks on olukord, kus kõik Eestis pakutavad kõrghariduslikud õppekavad on läbinud hindamise Euroopas tunnustatud akrediteerimisagentuuride poolt ning meie akadeemilise mobiilsuse tase ulatub Euroopa keskmiste näitajateni.

Teiseks eesmärgiks on kõrghariduse seotus Eesti arenguhuvide ja innovatsiooniga.

Kolmandaks seab arengukava eesmärgiks kindlustada Eesti vajadustele vastav kõrgkooliõppe maht. Tuleb tagada Eesti ühiskonna vajadustele vastav kõrgkooliõppe maht, mis arvestab nii õppurite eelistusi kui tööturu vajadusi.

Aastatel 2006-2008 tagatakse riiklikud koolitustellimuse kohad vähemalt 50% üldkeskhariduse omandanutele ning 10% kutsekeskharidusliku õppekava lõpetajatele. Eesmärgiks seatakse, et elukestva õppe erinevate vormidega oleks 2015.a. haaratud vähemalt 12.5% elanikkonnast.

Strateegia seab neljandaks sihiks Eesti kõrghariduse otstarbekas struktuuri kujundamise. Tagada tuleb Eesti vajadusi ja ressursse arvestav õppesuundade pakkumine õppeasutuste poolt.

Eesmärgiks on selgem tööjaotus õppeasutuste vahel, akadeemilise ja rakenduskõrghariduse võrdväärne orienteerumine tööturu vajadustele ning õppekavade arvu vähendamine, samuti ühisõppekavade seadustamine ja realiseerimine.

Viiendaks eesmärgiks on, et kõigis õppesuundades saab eestikeelset kõrgharidust kõigil õppeastmetel.

Kuuendaks seatakse strateegias oluliseks kõrghariduse sotsiaalset dimensiooni edendamist. Õppurite sotsiaalsete garantiide süsteem peab võimaldama õiglase juurdepääsu tagamist kõrgharidusele ning pühendumist õpingutele.

Strateegia elluviimise tagavad Riigikogu ja Vabariigi Valitsus läbi seadusandluse, rahastamise ning konsultatiivse koostöö. Strateegia realiseerimine toimub koostöös peamiste partneritega, kelleks on avalik-õiguslikud ülikoolid, era- ja riiklikud kõrgkoolid, üliõpilasorganisatsioonid, kutseõppeasutused, tööandjad ning kolmanda sektori esindajad. Partnerite koostöö korraldamiseks moodustatakse kõrgharidusnõukoda.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing