Täna jõustus kalandustoodete tootja koolitustoetuse taotlemise ja menetlemise kord

09. juuni 2006, 16:22

Täna jõustus põllumajandusministri määrus “Kalandustoodete tootja koolitustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord”

Üheks “Kalandusturu korraldamise seaduse” alusel antavaks riiklikuks arengutoetuseks on koolitustoetus, mida antakse kalandustoodete tootjale. Koolitustoetus on rahaline abi, millega osaliselt hüvitatakse sellise koolitusteenuse maksumus, mida koolitusasutus on osutanud kalandustoodete tootjale majandustegevuseks vajalike teadmiste omandamiseks ja täiendamiseks.

Koolitustoetust saab taotleda kalandustoodete tootja, kes on tasunud sellise koolituse eest, mille koolitusasutus on korraldanud ajavahemikul 1. oktoobrist 2005. a kuni 30. septembrini 2006. a.

Koolitustoetust antakse füüsilisest isikust ettevõtja või tema ettevõtte töötaja või äriühingu töötaja tööalaseks koolituseks.

Määruses eristatakse eri- ja üldkoolitust komisjoni määruse (EÜ) nr 68/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist koolitusabi suhtes (EÜT L 10, 13.01.2001, lk 20–29), kohaselt.

Erikoolituseks loetakse koolitust, mille raames õpitut saab vahetult kasutada ettevõttes töötaja praegusel töökohal ja millega antakse oskusi, mida ei saa üle kanda muudesse ettevõtetesse või töövaldkondadesse.

Üldkoolitus on koolitus, mille raames õpitut saab kasutada ka mujal kui üksnes töötaja praegusel töökohal ja millega antakse oskusi, mida saab suuresti üle kanda muudesse ettevõtetesse või töövaldkondadesse.

Taotlejale antava toetuse maksimaalne suurus on 4000 krooni ühe töötaja kohta ja seda rahastatakse Eesti riigieelarvest.

Määrus jõustub 17. juulil. Taotlus toetuse saamiseks koos vajalike dokumentidega esitatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing