Algatati ohtlike veoste eelnõu

15. juuni 2006, 10:37

Isamaaliidu ja Res Publica Riigikogu fraktsioonid algatasid täna ohtlike veoste eelnõu.

Eelnõu eesmärgiks on kohustada valitsust ette valmistama Eestit läbiva ohtlike veoste transiidi reguleerimise viisil, mis võimaldab maandada ohte ning tagaks asjakohase järelevalve, teatas fraktsioon.

Tänavu 5. juunil on õiguskantsler Allar Jõks saatnud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaarele märgukirja ohtlike raudteeveoste regulatsioonist ja vajadusest välja töötada seaduseelnõu.
Nii märgukirjas minister Savisaarele kui ka vastuses Riigikogu liikme Andres Herkeli kirjalikule küsimusele märgib õiguskantsler järgmist: „Järelevalvemenetluse tulemusel asusin seisukohale, et Eestit läbiv suuremahuline ohtlike veoste transiit on seadustega ebapiisavalt reguleeritud ning pole tagatud tõhusat ja lünkadeta avaliku võimu kontrolli, mis võimaldaks maandada ohtlike raudteevedudega seotud ohte inimeludele, tervisele, keskkonnale ja riiklikule julgeolekule.”

Õiguskantsler märgib ka, et ohtlike ainete, eelkõige ammoniumnitraadi ja heledate naftasaaduste vedu ja sellega seotud toimingud tingimustes, kus ohud ei ole piisavalt maandatud, toob kaasa põhiõiguste raske riive. Lisaks selgitas õiguskantsler, et ekslik oleks taandada ohutuse tagamist üksnes raudtee füüsilisele olukorrale ja omandisuhtele. „Tõsiseid puudujääke on ohtlike raudteevedude õiguslikus regulatsioonis ja korralduses. Raudteeinspekstiooni, Päästeameti, Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni, Veetede Ameti, Keskkonnainspektsiooni, ja kohaliku omavalitsuse infovahetus ning koostöö ohtlike raudteevedude alal vajab seaduse tasemel korrastamist, et järelevalve saaks olla tulemuslik ning infovahetus pädevate haldusorganite vahel toimiks.”

Ohtlike veoste teemat on korduvalt ka Riigikogus arutatud, kuid kahjuks pole mingite sisuliste otsusteni jõutud. Näiteks eelmise aasta detsembris esitas Isamaaliidu fraktsioon Riigikogu menetlusse otsuse eelnõu, millega sooviti kohustada Vabariigi Valitsust esitama Riigikogule raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärgiga oluliselt vähendada raudteeveostest tulenevaid ohtusid ning tulevikus keelustada eriti ohtlikud raudteeveosed tiheda asustusega aladel. Paraku lükati see eelnõu tagasi. Samas ei ole aga Vabariigi Valitsus tänini ise välja tulnud seadusandlike algatustega, mis aitaksid ohtlikke veoseid piirata.


Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing