Valitsus ei toetanud tulumaksuseaduse erisusi

29. juuni 2006, 10:44

Valitsus ei toetanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt algatatud
tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõud (922 SE).

Seaduseelnõu eesmärgiks on anda tööandjatele ja töövõtjatele parem võimalus investeerida inimeste haridusse, tervisesse ja keskkonnasõbralikku eluviisi, parandades seeläbi majanduse konkurentsivõimet.

Valitsus ei pea mõistlikuks erisuste tekitamist maksusüsteemi.

Eelnõuga täiendatakse ja täpsustatakse tulumaksuseaduse sätteid, mis käsitlevad tulude mittemaksustamist. Näiteks antakse võimalus maksta hüvitisi seoses ühistranspordi kasutamisega teenistus-, töö- või ametiülesande täitmisel, mida ei maksustata tulumaksuga ning muudetakse erisoodustusi käsitlevaid sätteid kindlustusmaksete tasumise, tasemekoolituse kulude katmise, töötaja või teenistuja tervisele ja ravile kulutuste tegemise jm osas. Ka sätestatakse ühtlasi ühistranspordi kasutamise eest hüvitise maksmisel erisoodustuse hinna ülempiir 2000 krooni kuus isiku kohta.

Eelnõu algataja arvates avanevad eelnõu seadusena vastuvõtmisel nii tööandjatel kui ka töövõtjatel paremad võimalused investeerida tervisesse, tekib võimalus kasutada teenistus-, töö- ja ametisõitudeks alternatiivina sõiduautole ühistransporti, mis on keskkonnasõbralikum, ning tekib rohkem haritumaid töötajaid. Eelnõu algataja märgib, et eelnõu rakendamisega ei kaasne riigile täiendavaid kulusid ega märkimisväärset riigieelarve tulude vähenemist. Pikemas perspektiivis vähenevad mõnevõrra Eesti Haigekassa kulud. Seaduse jõustumine on kavandatud 1. jaanuaril 2007. a.

Samal ajal on sotsiaalministeeriumis väljatöötamisel kompleksne lahendus tervislike eluviiside edendamiseks tervisepoliitika rakenduskavana ning üksikute tervise edendamist puudutavate lahendusvariantide menetlemine oleks praeguses olukorras ennatlik. Hetkel võib aga öelda, et tööandja poolt töötaja tervisele ja ravimitele tehtavatel kulutustel, mille osas soovitakse maksuvabastust, ei ole otsest seost töötaja töötulemustega. Maksueristuste suurendamisega väheneks aga maksubaas ja maksu haldamine muutuks keerulisemaks ja kulukamaks.

Tööandjal on ka praegu võimalus hüvitada ühistranspordiga tehtavaid töösõite, kusjuures selleks ei ole kehtestatud kulude hüvitamise ülempiiri. Ka võib ühistranspordi kasutamisega seotud kulutuste hüvitamise vabastamine tulumaksust soodustada hoopis taksoteenuste kasutamist, mis võib teatud ulatuses vähendada ühistranspordi kasutamisest oodatavat keskkonnasõbralikkuse efekti.

Ettepaneku suhtes arvata erisoodustuste hulgast välja kulutused tasemekoolitusele tuleks aga lähtuda praegusest põhimõttest, et töötajal peab olema võimalus ise otsustada, millist kulutust koolitusele ta peab vajalikuks. Tehes vastava kulutuse oma palgast, saab selle maha arvata oma maksustamisperioodi tulust.

Ka ei saa nõus olla väitega, et eelnõu rakendamisega ei kaasne riigile täiendavaid kulusid – eelnõu seletuskirjas ei ole analüüsitud muudatustega kaasnevat mõju riigieelarvele.

Seega vajaks seaduses sellise muudatuse tegemine põhjalikumat analüüsi nii selle võimalikkuse kui ka mõjude osas.

Eelnõuga 922 SE on võimalik tutvuda: http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=061520004 login=proov password= system=ems server=ragne11

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing