Valitsuse heakskiidu sai seaduseelnõu, mille järgi kuulub kuritegelikul teel saadud vara konfiskeerimisele

29. juuni 2006, 10:24

Valitsus kiitis heaks justiitsministeeriumi poolt algatatud seaduseelnõu, mille eesmärgiks on kriminaaltulu konfiskeerimise tõhustamine.

Eelnõu kohaselt tunnistatakse kehtetuks karistusseadustikus ette nähtud varaline karistus, mida hakkab asendama kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimine.

Kuritegeliku tulu laiendatud konfiskeerimise kohaldamise aluste sätestamine loob riigile suuremad võimalused kuritegelikust tegevusest saadud vara äravõtmiseks.

Konfiskeerimise aluste laiendamisega kaasnevad ka täpsemad alused konfiskeerimise kohaldamiseks ning täpsemad menetlussätted.

Eelnõuga muudetakse kuriteoga saadud vara konfiskeerimine kohustuslikuks ehk teisisõnu kuulub kuriteoga saadud vara üldjuhul konfiskeerimisele.

Muudetud on ka kolmandale isikule kuuluva vara konfiskeerimise aluseid. Kehtiva õiguse kohaselt saab kolmandalt isikult vara konfiskeerida üksnes juhul, kui suudetakse tõendada, et kolmas isik on vara omandanud teadlikult konfiskeerimise vältimiseks. Eelnõuga kohaselt saab konfiskeerida ka vara, mille kolmas isik on omandanud toimepanija arvel, toimepanijalt saadud kingitusena või muul viisil, kui ta teadis või pidi teadma, et vara on saadud kuriteoga.

Kuriteoga saadud vara väljaselgitamiseks ning konfiskeerimise kohaldamiseks nähakse eelnõuga ette ka uus erimenetluse liik – konfiskeerimismenetlus. Selles sätestatakse võimalus otsustada kriminaaltulu konfiskeerimine eraldi menetluses pärast kriminaalasjas süüdimõistva otsuse tegemist.

Eelnõuga täiendatakse ka kriminaalmenetluse seadustikku, luues menetlusreeglid, kuidas kaasata menetlusse nn kolmas isik, kelle omanduses oleva kuritegelikul teel saadud vara võib karistusseadustiku normide kohaselt konfiskeerida.

Lisaks nähakse eelnõuga ette võimalus konfiskeerimisega seotud asjaolude arutamiseks väljaspool konfiskeerimise aluseks oleva kuriteo menetlemist. Sellisel juhul lahendatakse esmalt süüküsimus ja otsustatakse karistuse mõistmine ning seejärel arutatakse konfiskeerimist eraldi menetluses.

Konfiskeerimise regulatsiooni uuendamine on oluline ka rahvusvahelise koostöö aspektist. Piireületava organiseeritud kuritegevusega võitlemisel on oluline lähtuda kõige raskemate kuritegude puhul sarnastest põhimõtetest. Eelnõu kohaselt tehtavad muudatused arvestavad siinkohal samal eesmärgil vastuvõetud Euroopa Nõukogu raamotsusega, mis käsitleb kuritegevusega seotud tulu, kuriteovahendite ja omandi konfiskeerimist (2005/212/JSK).

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing