Asendajaga tuleb kokku leppida nii tööülesannetes kui ka tasus

Heike Härma 17. juuli 2006, 00:00

Puhkusele mineva töötaja asendamisel on tööandjal valida, kas võtta tööle asendaja, kellega sõlmida tähtajaline tööleping või jagada asendatava tööülesanded teiste töötajate vahel.

Mõlemal juhul tuleb maksta asendajale tasu. Tähtajalise töölepinguga asendajale makstakse kokkulepitud palka. Töötajale, kes asendab lisatööna, makstakse kokkulepitud lisatasu.

Asendajaga sõlmitavasse tähtajalise töölepingusse tuleb lisaks kohustuslikele tingimustele ja andmetele märkida tähtajalise töölepingu sõlmise alus, mis antud juhul on ajutiselt äraoleva töötaja asendamine.

Samuti näeb töölepingu seadus ette lepingu tähtaja kindlaksmääramise. Juhul, kui on teada täpne kuupäev, millal asendatav töötaja tagasi tuleb, on see lepingu lõppemise tähtajaks. Kui tööandja ei tea, millal asendatav tööle tagasi tuleb, tuleks lepingu kestuseks märkida asendatava töötaja tööle naasmine.

Vaatamata sellele, et seadus ei nõua asendaja töölepingus asendatava nime märkimist, muudaks selle fikseerimine asendamise üheselt mõistetavaks.

Tähtajalise töölepingu sõlmimisel peab tööandja järgima veel ühte seadusest tulenevat kohustust. Nimelt ei tohi tööandja kohaldada töötajale, kellega on sõlmitud tähtajaline tööleping, töösuhtes ebasoodsamaid tingimusi kui võrreldavale töötajale, kelle tööleping on sõlmitud tähtajatult. Seda välja arvatud juhul kui see on põhjendatav objektiivsete asjaoludega, mis tulenevad seadusest või kollektiivlepingust. Samuti peab tööandja teavitama töötajat tähtajaliselt sõlmitud töölepingu kehtivuse ajal õigeaegselt vabadest töökohtadest, arvestades töötaja kvalifikatsiooni ja kutseoskusi.

Kuigi reeglina peab tööandja tähtajalise töölepingu lõppemisest töötajale sõltuvalt lepingu kestusest ette teatama, siis ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks sõlmitud töölepingu korral etteteatamist ei toimu. Samas peavad pooled jälgima, et kui töösuhe jätkub pärast tähtaja saabumist, muutub tähtajaline tööleping tähtajatuks töölepinguks.

Lisaks võimalusele võtta tööle tähtajalise töölepinguga asendaja on tööandjal võimalik anda asendatava tööülesanded täitmiseks mõnele teisele töötajale.

Selline olukord nõuab kindlasti poolte kokkuleppe kirjalikku fikseerimist.

Tööandja ja töötaja võivad näiteks omavahel vormistada tähtajaliselt töölepingu tingimuste muutmise.

Kirjalikult ja täpselt tuleb seejuures fikseerida asendaja uued tööülesanded, samuti tööülesannete täitmise periood ja ka lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest.

Kui töölepingu tingimuste muutmist ei toimu ning asendaja teeb talle kindlaksmääratud tööajal tööandja soovil töölepingus ettenähtuga võrreldes lisatööd, siis peab tööandja palgaseaduse kohaselt tema palka suurendama või maksma talle lisatasu kokkulepitud suuruses.

Kui töötaja teeb tööd, mida tööleping ette ei näe ning töötaja on vabastatud selleks ajaks oma töölepingujärgsete tööülesannete täitmisest, makstakse talle selle töö eest tasu poolte kokkuleppel.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. December 2011, 19:34
Otsi:

Ava täpsem otsing