Ebakvaliteetse kauba korral saab nõuda hinnaalandust

Margo Lemetti 11. september 2006, 00:00

Kui ostetud asi või osutatud teenus ei vasta kokkulepitud kvaliteedile, saab kaaluda hinna alandamist.

Lepinguga kokkulepitud hinna alandamist saab nõuda võlaõigusseaduse N112 lg 1 alusel.

Näiteks kui korteriomandi müügilepingu korral otsustab ostja vaatamata korteri puudulikule kvaliteedile või ehitustehnilistele möödalaskmistele selle siiski vastu võtta ning mitte nõuda müüjalt puuduste likvideerimist, kuna see võib osutuda ajaliselt või muude asjaolude tõttu ostjale sobimatuks, saab ta nõuda tasumisele kuuluva hinna alandamist.

Hinna alandamise eesmärgiks on taastada lepingu mittekohase täitmisega rikutud tasakaal lepingupoolte kohustuste vahel. Seega tuleb hinna alandamisel arvestada kohase ja mittekohase täitmise väärtuste omavahelist suhet kohustuse täitmise ajal.

Kui täitmiste väärtust ei saa täpselt kindlaks teha, siis otsustab väärtuste suuruse asjaolusid ja asjatundjate arvamust arvestades kohus.

Nii on ehitiste puuduste väljaselgitamiseks otstarbekas tellida vastavad eksperthinnangud ehitusspetsialistilt, kuna hinna alandamisel tuleb tuvastada ka puudusteta müügiobjekti väärtus ehk asja harilik väärtus ehk turuhind, mis võib aga erineda kokkulepitud müügihinnast.

Sellisel juhul on mõistlik näiteks kinnisvara turuhinna väljaselgitamisel kasutada atesteeritud kinnisvarahindajate abi.

Hinna alandamisel ei ole oluline, kas rikkunud pool vastutab rikkumise eest või mitte.

Hinna alandamine on lubatud ka juhul, kui hind on juba ära makstud. Sellisel juhul on õigus nõuda ülemäära tasutu tagastamist.

Ülemäära tasutu tagastamisel tuleb arvestada, et tagasimaksja peab maksma enammakstud summalt intresse. Lisaks enammakstud summale ning intressidele tuleb hüvitada ka saamata jäänud viljad ja muu kasu.

Hinda ei või alandada ulatuses, milles teine lepingupool oma kohustuse rikkumise heastas. Näiteks kui ebakvaliteetse siseviimistlusega ja mittetöötava küttesüsteemiga maja müügi korral teeb müüja küttesüsteemi ise töökorda, siis ei ole võimalik hinna alandamisel küttesüsteemi puudusi maja väärtuse hindamisel arvesse võtta.

Hinna alandamiseks peab ostja(d) tegema müüja(te)le vabas vormis avalduse, mis võib olla ka suuline.

Tahteavalduse sisu tõlgendamise ja selle üleandmisest tulenevate vaidluste vältimise eesmärgil on mõistlik esitada siiski kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, näiteks faksi või e-kirja teel.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
24. November 2011, 16:15
Otsi:

Ava täpsem otsing