Riigikontroll hindas rahandusministeeriumi majandusaasta aruannet

14. september 2006, 10:38

Rahandusministeerium esitas valitsusele heakskiitmiseks riigi 2005. aasta majandusaasta koondaruande, millele andis hinnangu ka riigikontroll.

“Mul on hea meel kinnitada, et erinevalt eelmisest aastast andis riigikontroll sel korral majandusaasta koondaruandele hinnangu,” kommenteeris rahandusminister Aivar Sõerd. “See näitab koondaruande ja selle aluseks olevate aruannete koostamise kvaliteedi paranemist, aga samuti valitsuse siseaudiitorite võimekuse tõusu.”

Riigikontroll tegi oma hinnangus riigi 2005. aasta raamatupidamisaruandele ja tehingute seaduslikkusele kolm märkust.

Esimene märkus tuleneb sellest, et kuna riigikontroll eelmisel aastal aruandele hinnangut ei andnud, ei saa ta hinnata 2005. aasta aruande seda osa, mis on mõjutatud 2004. aasta lõpu seisuga kajastatud algsaldodest.

Teine märkus puudutab põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametis (PRIA) läbi viidud auditeid. Riigikontrolli hinnangul ei olnud PRIAs nõuded ja kohustused korrektselt inventeeritud. Valitsus otsustas suvel, et PRIAs tuleb läbi viia täiendavad inventuurid ja audititoimingud. Praeguseks on need teostatud ning põllumajandusministeeriumi siseaudiitor hindas tulemused usaldusväärseks ja inventeeritud saldod õigeks.

Kolmandaks tõi riigikontroll esile, et mitmed riigiasutused on võtnud pikaajalisi kohustusi tulevaste perioodide arvelt, kuigi nende hinnangul keelab riigieelarve seadus seda teha.

Rahandusministeerium on riigikontrolli märkuste ja tähelepanekutega tutvunud ning peab neid korrektseks. Neid ettepanekuid ja märkusi tuleb ministeeriumi hinnangul kindlasti arvestada 2006. aasta riigi majandusaasta koondaruande koostamiseks valmistumisel.

“Jõudsime majandusaasta koondaruande koostamise käigus veendumusele, et koostöö avaliku sektori raamatupidajate, valitsuse siseaudiitorite, riigikontrolli ja välisaudiitoritega on andnud häid tulemusi,” kommenteeris aruande koostamist vedanud rahandusministeeriumi valitsuskontrolli asekantsler Kalle Kukk. ”Just seetõttu olen samavõrra veendunud, et koos suudame edaspidi veelgi tõsta aruandluse kvaliteeti, teha kindlaks probleemid maksumaksja rahaga ümber käimisel ja pingutada ühiselt probleemide kõrvaldamiseks.”

Riigi konsolideeritud bilansi maht oli 2005. aasta lõpu seisuga 135,4 miljardit krooni. Käibevarad moodustasid sellest 33 miljardit krooni ja põhivarad 102,4 miljardit krooni. Lühi- ja pikaajaliste kohustuste mahud olid vastavalt 14,1 ja 23 miljardit krooni. Riigi netovara moodustas 98,4 miljardit krooni. Riigi konsolideeritud tulem oli möödunud aastal 4,4 miljardit krooni.

Kogu avaliku sektori bilansimaht oli 2005. aasta lõpuks 209,9 miljardit krooni ning tulem 7 miljardit krooni.

Koondaruande heakskiitmise järel esitab valitsus selle Riigikogule kinnitamiseks.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing