Küsitlus: llvest usaldan, Savisaart mitte

18. september 2006, 18:33

E-postitsi Äripäeva korraldatud
küsitluselt, kes on Eesti usaldusväärseim poliitik ja ärimees ning
ebausaldusväärseim poliitik ja ärimees, vastas üle 16 000 inimese. Tulemused
näitavad, et kõige usaldusväärsemaks poliitikuks peetakse Toomas Hendrik Ilvest,
ebausaldusväärseimaks aga Edgar Savisaart. Usaldusväärseim ärimees on vastanute
arvates Urmas Sõõrumaa, ebausaldusväärseim Ain Hanschmidt.

Rahvas tahab targemat võimu

Kindlasti on see mingil määral seotud presidendivalimiste ja minu isiku esiplaanil olekuga. Aga mulle teeks enam rõõmu, kui küsitlus kinnitaks avaliku arvamuse soosingut sisulistele aruteludele Eesti võimalike arenguteede üle.

Tulemus kinnitab, et tegelikult valitseb suur ootus selle järele, et võimu teostataks edaspidi targemalt ja puhtamalt kui oleme viimastel aastatel kogenud. Ma ei pea ennast protestipoliitikuks, kuid mingil määral peegeldab küsitluse tulemus avalikkuse tüdimust sellest poliitika nime solvavast teatrist, mida Savisaare ja Reiljani juhtimisel etendatakse.

Toomas Hendrik Ilves
presidendikandidaat

Täidan alati antud lubadusi


Minu kohta on kirjutatud, et sooritan kõlvatuid ja kahtlasi tehinguid, nii et see on isegi üllatav. Siiski usun, et alati saab õige vastuse, kui suure hulga inimeste käest arvamust küsida. Sest kes tegelikult minust kirjutavad? Need, kes elavad fantaasiamaailmas. Need aga, kes on minuga kokku puutunud, no nende seas tahaksin näha sellist inimesest, kellele olen jäänud võlgu või jätnud olulisi lubadusi täitmata. Neid ei ole.

Urmas Sõõrumaa
ärimees

Olen uhke suhete üle ärieliidiga

Juba 1980ndate lõpul, kui ma tegelesin ajalehe Äripäev loomisega, õpetasin ma ajakirjanikke, kuidas saada küsitlustega neid tulemusi, mida on parajasti vaja. Nüüd näen, et Äripäevas on mul head õpilased. Tuleb neid tunnustada.

Äripäeva üheks põhiteemaks on viimasel ajal see, kui lähedastes suhetes on Edgar Savisaar kogu Eesti ärieliidiga. Kui ärimees pole kohtunud majandus- ja kommunikatsiooniministriga, siis ta tunneb, nagu oleks tal midagi vajaka.

Olen väga uhke selle üle, et paljud Eesti juhtivad ärimehed on olnud aastaid mulle lähedased inimesed. 1990. a algul ennustas Mart Laar, et Keskerakond ja Edgar Savisaar saavad ettevõtjate seas paariateks ja nendega ei taheta tegemist teha. Tegelikult läks vastupidi. Meist on saanud samamoodi ettevõtjate partei nagu on seda Reformierakond. Põhjendasin seda ka eelmisel parteikongressil Rakveres.

Kui ma oleksin mingilgi määral ebausaldusväärne, siis ei koonduks selline võimas ettevõtjate ringkond kunagi minu ümber.

Igal ühel on oma tõde. Minu tõde on ajakirja "Saldo" küsitlus ettevõtjate seas, mis andis mulle väga kõrge tunnustuse. Äripäevale see muidugi ei sobi. Paraku ei ole Äripäev minu arvates õigusriigile kohane väljaanne, kuna ei suuda isegi enda kohta käivaid kohtuotsuseid ilma moonutamata ära trükkida.

Edgar Savisaar
majandus- ja kommunikatsiooniminister

Ain Hanschmidti kommentaar:Mul ei ole siin midagi kommenteerida. Seda arvasingi, et Äripäev seda üritabki...

Vastajad meediast mõjutatud
Küsitluste tulemused on esinduslikud vaid nende inimeste suhtes, kes on küsitlusele vastanud. Kuid me ei tea, milliseid gruppe nad esindavad. Esinduslikkus tähendab seda, et vastajate arvamuste alusel saab teha üldistusi mingi populatsiooni osa (grupi) kohta. Näiteks Äripäeva lugejad, inimesed, kellel on interneti püsiühendus, kes on teatud teemast huvitatud vms.

Kahjuks ei leia me ühtegi sellist tunnust, mille alusel võiksime teha antud küsitlustulemuste alusel teha mingit üldistust ehk leida, keda vastajad esindavad. Sotsioloogilises uuringus peab kõigil uuritava grupi liikmetel (näiteks Äripäeva meeslugejatel) olema võrdne võimalus saada küsitletuteks. Kas aga taolise internetiküsitluse tulemuste alusel saab teha ka mingeid usaldusväärseid järeldusi? Kahjuks mitte.

Järeldus: võib vaid tõdeda, et need vastused peegeldavad pigem meediamaterjalide mõju avalikule arvamusele, mitte aga inimeste iseseisva kogemuse tulemit. (Vahendatud tegelikkus ehk meedia mängib võtmerolli, sest näiteks kui palju leidub neid inimesi, kes tunnevad Toomas Annust? Kaduvväike arv.) Kui saadud tulemuste juurde lisada meediamaterjalide kokkuvõttev sisuanalüüs (näiteks, kui palju on ajakirjanduses käsitletud üht või teist isikut ning millises võtmes - positiivselt või negatiivselt), siis suure tõenäosusega langeksid Äripäeva küsitluse ning sisuanalüüsi tulemused kokku.

Andrus Saar
sotsioloog

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
18. September 2006, 18:31
Otsi:

Ava täpsem otsing