Eesti kaitseb Brüsselis jätkuvalt teenuste ja tööjõu vaba liikumist

25. september 2006, 16:17

Täna Euroopa Liidu (EL) konkurentsivõime ja
kasvu nõukogu istungil osaleva majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar
Savisaare sõnul soovib Eesti endiselt igasuguste takistuste kõrvaldamist
teenuste ja tööjõu vaba liikumise teelt.

„Me soovime kõrvaldada kõik õiguslikud ja haldustakistused, eeskätt teenuste ja tööjõu vaba liikumise teelt, et luua turuletulijaile uusi võimalusi ja edendada konkurentsi,” ütles minister Edgar Savisaar Brüsselis toimuva nõukogu istungi vaheajal. „Kõigil ettevõtjatel – eeskätt uutest liikmesriikidest – peavad olema võrdsed võimalused tegutsemiseks laienenud Euroopas.”

Olulisemate teemadena on siseturupoliitika arendamise kõrval kõne all liikmesriikide innovatsioonipoliitika ja konkurentsivõime. Eesti peab Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamisel oluliseks keskenduda mitte ainult teadus-arendustegevusele ja innovatsioonipoliitikale, vaid rõhk peaks olema horisontaalsel, erinevaid poliitikavaldkondi hõlmaval lähenemisel.

Siseturupoliitika arutelu raames on kõne all ka teenuste direktiivi eelnõu, mille osas saavutatud ühispositsioon kujutab endast raskelt saavutatud kompromissi. Eesti arvates ei tohiks seda eelnõud enam sisulisteks muudatusteks avada. Saavutatud kompromissi kohaselt on direktiivi reguleerimisala piiratud terve rea teenustesektorite välistamisega ning teenuse ajutisel piiriülesel osutamisel päritoluriigi õiguse kohaldumise põhimõtte kaotamisega. Päritoluriigi põhimõte on asendatud üldise nõudena liikmesriikidele tagada teenuse osutamise vabadus. Sealjuures on keelatud teistest EL riikidest pärinevate teenuseosutajate tegevust ajutisel teenuse osutamisel kitsendada, nagu näiteks kohustuse seadmine ettevõte teises riigis asutada, takistused vajaliku infrastruktuuri rajamiseks, tegevuslubade küsimine teatud tingimustel jne.

Siseturu teenuste direktiiv peaks aitama kaasa teenustele parema juurdepääsu ja teenuste hõlpsama piiriülese osutamise tagamisele EL siseturul kehtestades ühtsed ja läbipaistvad reeglid ning tagades nii teenuseosutajatele kui tarbijatele teatud õigused.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. September 2006, 16:16
Otsi:

Ava täpsem otsing