Inspektorid saavad 13 miljoni krooni eest kopteri

Keskkonnainspektsioon saab neljapäeval kätte keskkonnaalase järelevalve tõhustamiseks hangitud Enstrom 480B tüüpi helikopteri, mis maksab 13 miljonit krooni ja raha tuleb maksumaksja käest, teatas amet.

Kopterit tuleb üle andma Enstrom Helicopter Corporationi president ja tegevjuht Jerry Mullins, vastuvõtmisel osaleb ka keskkonnaminister Rein Randver.

Helikopteri kogumaksumuseks kujunes 1068936,14 USA dollarit (13,1 mln kr), raha kopteri ostuks eraldati riigieelarvest.

Kopterit hakatakse kasutama vaatluslendudeks, eelkõige kalapüügi-, metsa-, ranna ja kaldaalade, looduskaitsealade ja väikesaarte järelevalvel.

Siiani on Keskkonnainspektsioon vaatluslendude tegemiseks kasutanud Kaitsejõududelt ja Piirivalveametilt renditud kopterit, kuid oma kopter tagab suurema operatiivsuse ning annab võimaluse lendude korraldamiseks inspektsioonile vajalikul ajal.

Seniste lendude põhjal on arvestatud inspektsiooni vajaduseks 250 – 350 lennutundi aastas.

Kopteri baas saab olema Tallinnas, lende hakatakse tegema üle Eesti.

Kopter võib ühe tankimisega lennata ca 3 tundi või 650 km.

Helikopterit saavad vajadusel kasutada ka Keskkonnaministeerium ja selle allasutused, eelkõige Riiklik Looduskaitsekeskus, Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus, Riigimetsa Majandamise Keskus, samuti teised koostööpartnerid, nagu Piirivalve- ja Päästeamet.

Helikopterit hakkavad opereerima Piirivalveameti Lennusalga piloodid, kes on saanud firmas Enstrom vajaliku väljaõppe.

Keskkonnainspektsioon korraldas kopteri ostmiseks möödunud aasta lõpus riigihanke, millel osutus edukaks Enstrom Helicopter Corporation.

Hetkel kuum