Mariliis Pinn • 31. oktoober 2006 kell 14:29

Notarite Koda hoiatab võltsitud volikirjade abil sooritatavate kinnisvarapettuste eest

Notarite Koda hoiatab võltsitud volikirjade abil sooritatavate kinnisvarapettuste eest, kuna eelmisel nädalal üritati Tallinnas võltsitud volikirja alusel müüa üht Lasnamäe korterit.

Reedel, 27. oktoobril jäi tänu notari valvsusele toimumata ühe Lasnamäe korteri müügilepingu notariaalne vormistamine. Volikirja tõestajaks märgitud Venemaa notarile tehtud päringule saabus vastus, et nimetatud notar pole esitatud volikirja tõestanud. Kuna volikiri oli võltsitud, siis kutsus notar asjaolude selgitamiseks välja politsei, teatas Notarite Koda.

"Võltsitud volikirja kasutamise juhtum näitab, et Eesti tsiviilkäibes võib võltsitud dokumentide kasutamine olla endiselt probleemiks. Kuigi varasemalt levinumaid võltsitud passide ja Venemaa volikirjade kasutamise juhtumeid on viimasel ajal harvemaks jäänud, puutuvad notarid aeg-ajalt siiski võltsingutega kokku. Ilmselt võivad kasvanud kinnisvarahinnad olla üheks ajendiks, miks võltsinguid endiselt kasutada püütakse", ütles Notarite Koja eestseisuse liige Tarvo Puri, kelle büroos võltsing avastati.

Notari ülesanne tehingute tõestamisel on lisaks lepingute vormistamisele ja nõustamisele ka erinevate kontrollide teostamine. Esindusõiguse tuvastamisel kontrollib notar volikirja sisu eesmärgiga teha kindlaks, kas selle alusel on võimalik esindaja poolt taotletud tehingut vormistada. Erinevalt paljudest teiste riikide kolleegidest tuleb Eesti notaritel võltsingutest tekkivate kahjude ärahoidmiseks sageli volikirjade ja muude dokumentide ehtsust kontrollida.

"Oluline roll võltsingute kasutamise vältimisel on Eesti notarite areneval rahvusvahelisel koostööl ning koostööl erinevate Eesti õiguskaitseorganite vahel. Samuti aitavad järjest kasvavad infotehnoloogilised võimalused riiklike andmebaaside kasutamisel notaritel sarnaseid petuskeeme tuvastada", lisas Tarvo Puri.

Võltsitud dokumendi kasutamine kinnisvaratehingute tegemisel on kuritegu, mille toimepanemise eest võidakse karistusseadustiku § 345 alusel karistada kuni kolmeaastase vangistusega.

Hetkel kuum