1. november 2006 kell 8:33

KIK rahastas keskkonnaprojekte ligi 134 miljoni krooni ulatuses

Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu otsustas rahastada keskkonnaprogrammi III vooru 285 projektitaotlust keskkonnaprojektide rahastamiseks ligi 134 miljoni krooni ulatuses.

Kokku esitati seekordsesse taotlustevooru kokku 422 taotlust, mille maht oli enam kui 277 miljonit krooni, teatas KIK.

Kokku rahastati 285 projektitaotlust summas 133 561 603 krooni. Sel korral läksid suuremad toetussummad veekaitse (72 982 191 krooni) programmile, kus suurim rahaeraldus oli Kose Vallavalitsuse projektile „Ravila aleviku ühisveevarustus ja –kanalisatsioon” summas 9 822 600 miljonit krooni, Tartu Vallavalitsuse projektile „Kõrveküla veevarustus ja kanalisatsioon” summas 7 392 239 miljonit krooni ja Imavere Vallavalitsuse projektile „Imavere asula uue reoveepuhastuskompleksi ehitamine” summas 6 210 140 miljonit krooni.

Jäätmekäitluse (12 958 671 krooni) programmi suurim rahaeraldus oli Pärnu Haigla SA projektile „Pärnu nakkusohtlike jäätmete kahjustamiskeskuse loomine” summas 3 591 000 miljonit krooni.Metsanduse programmi suurim rahaeraldus oli Riigimetsa Majandamise Keskuse projektile „Elektroonse tulevalvesüsteemi rajamine” summas 4 667 210 miljonit krooni

KIKi keskkonnaprogrammist toetatakse veekaitse, jäätmemajanduse, keskkonnakorralduse, looduskaitse, metsanduse, kalavarude, keskkonnateadlikkuse valdkondade projekte.

Lisaks keskkonnaprogrammi projektide rahastamisele otsustas KIK nõukogu täiendavalt rahastada ka ühtekuuluvusfondi “Kohtla-Järve piirkonna reoveekäitlussüsteem” projekti 7 498 633 krooni ulatuses. Täiendavat raha kasutatakse seadmete ostuks.

Kokku jagab nõukogu toetusi kolm korda aastas. 2007 aasta I vooru taotluste esitamise tähtaeg on 15. november 2006.

Hetkel kuum