14. november 2006 kell 12:14

Palmaru: üle-Euroopaline ringhäälinguregulatsioon peab olema paindlik

Kultuuriminister Raivo Palmaru võttis eile osa Euroopa Liidu nõukogu haridus-, noorsoo- ja kultuuriministrite istungist Brüsselis, teatas kultuuriministeerium.

Audiovisuaalmeedia teenuste uus direktiiv hakkab tulevikus reguleerima kogu Euroopa Liidu teleringhäälingut ja mitmeid uue meedia vorme, kehtestades valdkonnas senisest paindlikumad ja sektori eripära arvestavad normid.

Piirideta televisiooni direktiivi puhul on väga tähtsaks selle õiguslik külg, eriti küsimustes, mis puudutavad ühest riigist teisele suunatud telekanalite jurisdiktsiooni teemat. Eesti tegi ettepaneku täiendada selleteemaliste vaidluste lahendamise mudelit nii, et võetaks rohkem arvesse nn sihtmaa huve ja ettepanekuid ning kaasataks lahenduste otsimisse ka direktiivi kontaktkomitee.

Kultuuriminister Raivo Palmaru rõhutas oma sõnavõtus, et loomemajanduse potentsiaal saab avalduda vaid siis, kui on olemas terviklik ja läbimõeldud strateegia loomemajanduse arengut soodustava keskkonna loomiseks. Minister kinnitas Eesti toetust reklaamireeglite lihtsustamisele ja ütles, et Eesti ei poolda mingite rangemate normide sisseviimist või teisalt reklaaminõuetest üldse loobumist.

Istungil kiideti heaks Euroopa Liidu Nõukogu soovitused liikmesriikidele Euroopa kultuurimaterjali digiteerimise, sellele juurdepääsu tagamise ja digitaalse säilitamise ehk nn digiraamatukogude loomise kohta.

Euroopa kultuuripealinnadeks 2010. aastaks kinnitati Saksamaalt Essen, Ungarist Pécs ja Türgist Istanbul.

Hetkel kuum