Mariliis Pinn • 16. november 2006 kell 10:11

Valitsus kiitis heaks tasuta töövihikuid võimaldava eelnõu

Valitsus kiitis heaks seadusemuudatuse, millega võimaldatakse põhikooliõpilastele alates järgmisest õppeaastast vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikud tasuta töövihikud ja teised õppevahendid.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõuga sätestatakse kooli kohustus võimaldada tasuta nii õpikud kui töövihikud, tööraamatud, töölehed jms põhiharidust omandavatele õpilastele ning vähemalt õpikud ka keskharidust omandavatele õpilastele.

Eelnõu rakendamine võimaldab seada õpilased perede materiaalsest taustast sõltumata võrdsematesse tingimustesse ning vähendada osaliselt lapsevanema kulusid õpilase õppevahendite osas.

Õppevahendite aasta-aastalt kasvanud hinnad on kujunenud lapsevanematele arvestatavaks väljaminekuks. Samas näevad Eesti seadused ette tasuta põhihariduse, mis tähendab, et lastele kohustuslike ainete õpetamisel ei tohiks vanemate käest raha küsida. Elementaarsed õppevahendid, nagu töövihikud ja õpperaamatud, peab tagama riik, märgiti pressiteates.

Õpikute kulu - 265 krooni ühe õpilase kohta aastas on ka seni kaetud riigieelarvest. 2007. aasta riigieelarve projekt näeb ette täiendavalt ülejäänud õppevahendite muretsemiseks 452 krooni ühe õpilase kohta aastas, mis tähendab toetuse suurenemist 717 kroonini.

Õppevahendite muretsemiseks nähakse 2007. aasta riigieelarve projektis ette lisaraha 57,2 miljonit krooni.

Hetkel kuum