20. november 2006 kell 22:00

Office suudab kasutajate õiguste eest seista

Microsoft Office lubab andmeid lihtsasti kaitsta ning määrata dokumentidele kasutajaõigusi.

Office'is saab anda dokumendi kasutajatele kahte liiki õigusi: lugemis- ja muutmisõiguse. Lugemisõigust määrates on sisuliselt tegu dokumendi krüpteerimisega, st andmeid kaitstakse siis võõra pilgu eest.

Muutmisõiguse puhul andmeid ei krüpteerita, kuna sellisel juhul pole andmed konfidentsiaalsed, vaid neid on vaja lihtsalt muutumatuna säilitada.

Et teha kindlaks, kas arvutikasutajal on õigus dokumenti lugeda või muuta, kasutatakse paroole, kummagi tegevuse jaoks oma. Pärast paroolide määramist ei tohi unustada neid ligipääsu vajavatele isikutele edastada.

Microsoft Office'i pakutavad võimalused failidele kasutajaõiguste määramiseks on mugavad ning praktilised. Olulisemate andmete kaitsmiseks võõraste pilkude eest tuleks krüpteerimiseks valida siiski teised vahendid, mis on mõeldud spetsiaalselt selle jaoks ning turvalisemad.

1. Kõiki sätteid saab määrata dialoogiaknas, mis avaneb, kui valida Tools'i alt Options ja siis Security. Esmalt tuleb määrata lugemis- ja kirjutamisõigust kaitsvad paroolid, vastavalt Password to open ja Password to modify.

2. Klõpsates kirja Password to open kõrval asuvale nupule Advanced, avaneb aken, kus saab valida krüpteerimisalgoritme dokumentide kaitsmiseks.

3. Klõpsates nupul Digital Signatures, saab dokumenti digitaalselt allkirjastada.

4. Vajutades Limit formatting to a selection of styles ja klõpsates nuppu Settings saab piirata kirjutamisõigust kirjastiilide kaupa.

Valikute kategoorias Allow only this type of editing in the document saab määrata, millist tüüpi muudatusi lubatakse dokumendis teha. Valikuteks on muudatuste jälitamine (Tracked changes), ankeetide täitmine (Filling in forms) ja kommentaaride lisamine (Comments).

Valitud piirangule saab kasutajati erandeid teha. Selleks tuleb valida Exceptions'i alt kasutajad, kellele piiranguid ei rakendata.

5. Nupp Yes, start enforcing protection võimaldab määrata parooli, millega kaitstakse piirangute kehtimist. Parooli teadev isik saab dokumendilt piirangud maha võtta.

Teise valikuna (User authentication) saab määrata, et dokumendi piiranguid saab muuta end ID-kaardiga autentinud inimene.

NB! Kui kasutada valikut Protect document, tuleb avanevas dialoogiaknas kindlasti määrata ka parool. Vastasel juhul saab iga kasutaja seda valikut tühistada ning muuta suvalist osa dokumendist.

Autor: Marko Kurm

Hetkel kuum