21. november 2006 kell 12:24

Ringkonnakohus jättis jõusse umbusaldusavalduse Jaanus Raidalile

Tartu ringkonnakohus jättis muutmata Tartu halduskohtu otsuse, millega ei rahuldatud endise Otepää vallavanema Jaanus Raidali kaebust vallavolikogu otsuse „Umbusalduse avaldamine vallavanemale“ tühistamiseks.

Otepää vallavolikogu 13. aprilli 2006 otsusega avaldati Raidalile umbusaldust ja vabastati ta vallavanema ametist, teatas Tartu ringkonnakohus.

Ringkonnakohus nõustus halduskohtu põhjendustega.

Kohus on seisukohal, et volikogu ei rikkunud umbusalduse avaldamise menetlusel menetluskorda. Volikogu istungist võttis 13. aprillil osa 19 volikogu liiget ning umbusalduse avaldamise poolt hääletas neist enamik. 30. märtsi volikogu istungil allkirjastas umbusalduse avaldamise avalduse 12 volikogu liiget. Ka Raidal ise viibis 13. aprillil volikogu istungil ning talle anti sõna omapoolseteks selgitusteks.

Ringkonnakohus ei nõustunud Raidali ja tema esindaja apellatsioonkaebuses esitatud seisukohaga, et umbusalduse avaldamisel on rikutud kohaliku omavalitsuse korralduse seadust, mis ei võimalda samale isikule kolme kuu jooksul samal põhjusel algatada uut umbusalduse avaldamist. Raidalile esitati umbusaldusavaldus 16. veebruari 2006 istungil, kuid sama umbusaldus võeti tagasi 22. veebruaril 2006 toimunud istungil. Seega oli 30. märtsil võimalik esitada Raidalile uus umbusalduse avaldus.

Samuti ei nõustu ringkonnakohus Raidali väitega, mille kohaselt ei olnud volikogul võimalik umbusalduse otsust vastu võtta, kuna Raidal viibis alates 12. aprillist ajutisel töövõimetuslehel. Ise istungil viibinud Raidal töövõimetuslehel viibimist volikogule ei avaldanud.

Hetkel kuum