21. november 2006 kell 7:47

Tööinspektsioon hoiatas sunnirahadega 1,7 miljoni krooni ulatuses

Sunnirahade summa oli 1,7 miljonit krooni, teatas tööinspektsioon.

Täitmisele pööratud sunniraha summa oli suurim Põlvamaal (30 000 krooni), teisel kohal oli Tartumaa 23 000 krooniga.

Täitmisele pöörati sunniraha 19 korral ja sunnirahade summa oli 73 000 krooni. Täitmisele pöörati sunniraha kõige rohkem Põlvamaal (9) ja Lääne-Virumaal (5).

Tööinspektsioon hoiatas tänavuse aasta üheksal kuul sunnirahaga töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuetest lähtuvalt 383 ettekirjutuses. Enim hoiatati sunnirahaga Põlvamaal (58), Jõgevamaal (57 korral), Ida-Virumaal (56), Valgamaal (50), Lääne-Virumaal (47) ja Järvamaal (32). Saaremaal ei tehtud ühtki sunnirahahoiatust, Raplamaal oli neid 3, Lääne- ja Hiiumaal ning Võrumaal 4.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete rikkumise korral on tööinspektoril õigus teha ettekirjutus, milles märgitakse ka viide haldussunnivahendite kohaldamise võimalusele ettekirjutuses sisalduva kohustuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutus on tööandjale täitmiseks kohustuslik. Tööinspektoril on õigus kontrollida ettekirjutuse täitmist selles märgitud tähtaja jooksul. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib tööinspektor rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 20 000 krooni.

Sunniraha kui selline on ennast õigustanud, sest tööandjad on vajakajäämised õigel ajal ja määral kõrvaldanud. Sunniraha aitab töökeskkonda ohutumaks muuta.

Hetkel kuum