25. november 2006 kell 14:14

Strandberg: eesmärgiks on moodustada riigikogus fraktsioon

Rohelise erakonna algatusrühma juht Marek Strandberg peab uue erakonna eesmärgiks ületada riigikogu valimistel valimiskünnis ja fraktsioon.

Strandbergi sõnul on oluline moodustada riigikogus oma fraktsioon, milleks on vaja vähemalt viit liiget. "Nii tekiks lisaks arvukatele Eestis tegutsevatele keskkonnaorganisatsionidele ka keskkonnahoidu ja keskkonda kui ühiskonnale olulist osa kajastav ja käsitlev poliitiline jõud parlamenti," vahendas ETV 24 Strandbergi ütlust Eesti Raadio uudistele.

Laupäeval peeti Tallinnas uue erakonna- Eestimaa Rohelised - asutamiskoosolek, kus otsustati algatada erakonna registreerimine ning kinnitati partei nimi - Erakond Eestimaa Rohelised. Samuti kinnitati erakonna programm ja põhikiri. Veel valitakse pärastlõnasel sessioonil erakonna sümoolika ja juhtorganid.

Keskkonnapoliitikas tõstab uus partei esile Eesti metsade, märgalade, ranniku ja mere senisest tõhusamat kaitset. Energeetika valdkonnas peavad rohelised vajalikuks taasuvate energiallikate (tuul, päike, biomass jt) maksimaalset kasutamist elektri, soojuse ning mootorkütuste tootmiseks.

Majanduspoliitikas on roheliste peamiseteks märksõnadeks uuenduslikkus, keskkonnasäästlikkus, tähelepanu ühistranspordi eelisarendmisele, EL tugeva kemikaaliseadusandluse toetamine printsiibid.

Rahanduspoliitikas toetavad rohelised tasakaalus riigieelarvet, ökoloogilise maksureformi algatamist, ressursiväärtpaberite käivitamist ja riikliku õlitõrjefondi loomist.

Lisaks käsitletakse roheliste programmis põhjalikult rahvatervise, põllumajanduse, julgeoleku, partnerluse ning rahvusvahelise koostööga seonduvaid põhimõtteid.

Hetkel kuum