26. november 2006 kell 22:00

Tööl peab end hästi tundma

DHL Estonia motivatsioonisüsteem lähtub sellest, et inimesele on tähtis hea tervis ning pikaajaline töövõime.

Töötajal peab olema võimalik teha tööd keskkonnas, kus ta tunneb ennast hästi. Veedame ju suurema osa oma ärkvelolekuajast tööl ja töökaaslastega suheldes.

Sama tähtis on ka stabiilne pereelu. Kui seni olid meie inimeste jaoks üsna segamini töö- ja puhkeaja mõisted, tehakse neil nüüd üha selgemalt vahet ja võetakse nende kvaliteeti tõsisemalt.

DHL viib oma töötajaskonna seas perioodiliselt läbi töötajate rahulolu-uuringuid, mis annavad hindamatut tagasisidet erinevate motivatsiooniaspektide kohta. Samuti tegutseb Eesti DHLis töögrupp, mis juhindub igakuistel koosolekutel ilmnenud probleemidest.

Kord aastas tuleks motivatsioonipakett üle vaadata, sest aja jooksul prioriteedid muutuvad. Sama kiiresti kui inimene harjub palganumbriga, harjub ta ka motivatsioonipaketiga ja teatud mõttes devalveerub aja jooksul iga motivatsioonipakett.

Seda näitavad kujukalt rahulolu-uuringute tulemused, kus uute töötajate hinnangud kipuvad olema kõrgemad staažikamate omadest. Üheks motivaatoriks on aga omavaheline hea läbisaamine ja sujuv sisekommunikatsioon, mis jällegi ei ole uuringutes kunagi eriti kõrgetel kohtadel.

Küsides tööleasujalt tema motivaatorite esikolmikut, saame enamikul puhkudel järjestuse: töö ise, hea meeskond, palk. Parim nõuandja motivatsioonipaketi koostamisel on siiski töötaja ise.

Kaasaja märksõna on elukestev enesetäiendus. Üha enam panustatakse akadeemilisse õppesse, et olla tööjõuturul atraktiivsem. Firma pakub omalt poolt erinevaid täienduskoolitusi.

Igal aastal asub vähemalt kolm töötajat õppima kõrgkooli. DHL kompenseerib õppekulutusi protsendina semestritasust, aga tingimuseks on see, et töötaja peab kasutama õpitut oma töös või asub tänu õpitule mõnele uuele ametikohale.

Kuna DHLis toimub pidev firmasisene rotatsioon, on võimalus planeerida edasist karjääri ning õpitu toetab töötaja ambitsioone igati.

Toetame firmas kasutatavate peamiste suhtluskeelte õpet. Kuna inimestel on erinevad keeletasemed ja õpetajate ja tunniaegade suhtes on erinevad soovid, siis toetame firmavälist õpet.

Autor: Ave Kareda

Hetkel kuum