Ligi 7% eestlastest kaalub kolimist mõnda teise ELi riiki

30. november 2006, 12:52

Ligi 7% eestlastest kaalub lähema viie
aasta jooksul mõnda teise ELi liikmesriiki kolimist. Eestlastest enam mõtlevad
ELis kolimisele leedukad ja poolakad.

Emigreerumisele mõtlevad sagedamini just 25-34aastased ja 18-24aastased õppivad, kõrg- või keskharidusega inimesed, teatas Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond. Põhjusena nimetati uutes liikmesriikides soovi saada suuremat sissetulekut (59%), paremaid töötingimusi (57%) ja kogeda midagi uut (30%). Vanade liikmesriikide seas olid põhjendused sagedamini seotud elustiiliga: uute keskkondade avastamine (64%), uute inimeste kohtamine (39%), veerand inimestest tõi põhjusena välja paremad ilmastikutingimused.

Ehkki sagedamini kaaluvad elukohariigi vahetamist just uute liikmesriikide elanikud, ei toimu Euroopas massilist emigreerumist. Kokku arvas vaid 3% ELi kodanikest, et nad võiksid lähema viie aasta jooksul kolida elama mõnda teise liikmesriiki. Vaid 4% Euroopa kodanikest on vahetanud elukohta Euroopa Liidus ning vähem kui 3% on suundunud riikidesse väljaspool Euroopa Liitu.

62% vastanutest leidis, et mobiilsus aitab kaasa integratsioonile Euroopas. Samuti nähakse rahvastiku liikumises positiivset mõju tööturule, majandusele ja indiviidile endale.

Fondi direktor Jorma Karppinen sõnas, et nn ajude äravool ja noorte lahkumine vaesematest Ida-Euroopa piirkondadest on tõsisem probleem kui immigrantide integreerimine rikkamates Kesk- ja Põhja-Euroopa riikides.

Uuringust selgus veel, et keskmiselt töötavad eestlased ühe tööandja juures üle 7 aasta, samas kui Euroopa keskmine on enam kui 8 aastat. Kõige vähem – alla viie aasta – töötavad ühel kohal taanlased. Eestlastest plaanib oma töökohta vahetada lähema viie aasta jooksul ligi 55% inimestest, Euroopa keskmine on pea 45%. Kõige kõrgem osakaal on Taanis – üle 70% inimestest plaanib vahetada tööd eesoleva viie aasta jooksul.

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi raport on EL riikide vahelise ja riikide sisese mobiilsuse analüüs Eurobaromeetri uuringu andmete põhjal, mis on kogutud 2005. aasta teisel poolel.

Raport on kättesaadav fondi veebilehel.

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Fond loodi 1975. aastal Euroopa Nõukogu poolt, et aidata kaasa paremate elu- ja töötingimuste loomisele. Fondi tegevusvaldkond hõlmab tööhõivet ja -tingimusi, töö- ja pereelu tasakaalu, tööstussuhted ning partnerlust. Fondi tegevuse eesmärk on pakkuda Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika võtmepersoonidele ja valdkonnas tegevatele spetsialistidele teavet, analüüse ja uuringuid, mis viidud läbi EL-i liikmesriikides.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
30. November 2006, 12:52
Otsi:

Ava täpsem otsing