30. november 2006 kell 9:33

Kiideti heaks looduskaitse aluste maade maamaksu määra ühtlustamise

Valitsus kiitis heaks ja saadab riigikogule maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille kohaselt kehtib alates 1. jaanuarist 2007 looduskaitse alla kuuluvates vööndites ainult 50%-line maamaksu vähendatud määr.

Seni on looduskaitseseadusest tulenevates erinevates kaitsevööndites majandustegevuse piiramise tõttu maamaksu vähendatud 25, 50 või 75 %. Muudatus ei suurenda ühegi looduskaitsala maksukoormust, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Uuendatud regulatsiooni kohaselt tuleneks soodusmäär otse seadusest ning valitsus ei peaks seda igakordselt kehtestama.

Seaduse muutmisel vabastataks maamaksust ka metsanoorendike maa, mis peaks soodustama efektiivsemat metsauuendust.

Hetkel kuum