30. november 2006 kell 10:42

Punalippude ja haakristide kasutamine saab karistatavaks

Tänasel valitsuse pressikonverentsil sõnas justiitsminister Rein Lang, et Nõukogue Liidu ja Saksa Natsionalistliku Partei sümboolika vaenu õhutav kasutamine saab karistatavaks.

"Sümboolikat võib kasutada teatrietendustel ning kunstilisel eesmärgil, kuid kui sümboolikat kasutatakse vaenu õhutaval moel, siis saab see karistatud. Väärteo puhul tegeleb sellega politsei, eriti räigel moel sümboolika kasutamise osas algatab menetluse prokurör," märkis Lang.

"Pronkssõduri juurde kogunemine iseenesest pole vaenuõhutav tegevus, kuid seal punalipukestega lehvitamine on igati vaenu õhutav," lisas Lang.

Sümboolika vaenu või vihkamist ärgitaval moel kasutamine on keelatud ka internetis, sest ka internet on avalikkusele suunatud kanal.

Valitsus kiitis täna heaks ja otsustas saata riigikogule arutamiseks karistusseadustiku muudatused, millega sätestatakse vaenu õhutamisega seotud okupatsioonirežiimide sümbolite avaliku kasutamise ja levitamise karistatavuse. Seaduse sellesisulise sätte senine sõnastus on valitsuse hinnangul ebatäpne.

Täiendatud süüteo koosseisuga on eelnõu kohaselt hõlmatud Nõukogude Liidu ja tema liiduvabariikide, samuti Saksa Natsionaalsotsialistliku Töölispartei (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) ja SS-i (Schutzstaffel) ametlik sümboolika või selle selgelt äratuntava osa avalik eksponeerimine ja levitamine.

Koosseisu kuuluvad ka vastavad ajaloolised lipud, vapid ja muu ametlik sümboolika kui nad on tuvastatavad. Samuti piisab kui keelatud sümbol on esitatud osaliselt, kuid selgelt äratuntava, keelatud osaga.

Kuigi sümbolite loetelu ei ole ammendav, on eelnõus toodud välja okupatsioonirežiimide sümbolid, mille kasutamine on ajaloolistel põhjustel teistest sümbolitest suurema tõenäosusega vaenu õhutav.

Hetkel kuum