Erakondade rahastamist hakkab kontrollima komisjon

Riigikogu põhiseaduskomisjon algatab eelnõu, mis näeb ette erakondade rahastamist kontrolliva järelevalvekomisjoni moodustamise, kirjutab ETV24.

Põhiseaduskomisjon kiitis eelnõu esitamise heaks mööndusega, et see vajab edasist täiendamist, teatas riigikogu pressitalitus.

Eelnõu kohaselt hakkasid erakondade rahastamise järelevalvekomisjoni kuuluma riigikohtu esimehe poolt nimetatud üks esimese ja üks teise astme kohtunik, õiguskantsleri nimetatud nõunik, riigikontrolöri nimetatud riigikontrolli ametnik, samuti riigiprokurör, kaitsepolitsei ametnik ning maksu- ja tolliametiametnik.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjonil oleks õigus teha erakondadele nende rahastamist puudutavaid ettekirjutusi juhul, kui erakond ei ole õigeaegselt esitanud oma tegevuse aruanded või on esitanud valeandmeid; kui annetuse näol ei ole tegemist annetaja isikliku panusega; kui erakond on vastu võtnud keelatud annetusi või sularahaannetusi üle lubatud määra.

Komisjonil on õigus teha erakondadele ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks ja ettekirjutuse täitmata jätmise korral määrata sunniraha kuni 100 000 krooni ulatuses.

Lisaks näeb eelnõu ette ka rahatrahvid aruandlusega seotud nõuete rikkumise eest kuni 50 000 krooni.

Komisjoni liikmed valitakse eelnõu kohaselt kuueks aastaks.

Hetkel kuum