Mariliis Pinn • 4. detsember 2006 kell 8:03

Töö tõttu on hukkunud juba 25 inimest

2006. aasta 11 kuu esialgsetel andmetel registreeriti Tööinspektsioonis 25 tööõnnetust, kus töötaja hukkus tööülesande täitmisel.

2004. aasta 11 kuuga sai surma 29 töötajat ja 2005. aastal samal ajal 21 töötajat, teatas tööinspektsioon.

25-st surmaga lõppenud tööõnnetusest juhtusid 12 liikluses või kuritegeliku ründe tõttu, seega mitte töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise tagajärjel.

Politsei järelevalve valdkonnas (politseiseadus, liiklusseadus) said töötajad surma 12 juhtumil: 10 töötajat liikluses, 2 töötajat mõrva tagajärjel.

Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni järelevalve valdkonnas (elektriohutusseadus, masina ohutuse seadus) said töötajad surma 6 juhul - 4 elektrilöögi tagajärjel ja 2 masinate ja seadmete käitlemisel.

Tööinspektsiooni järelevalve valdkonnas (töötervishoiu ja tööohutuse seadus) said töötajad surma 7 juhtumil: 4 töötajat (kõik ehitusobjektil) kukkumise tagajärjel ning 3 töötajat kukkuva eseme alla jäämisel (1 ehitusobjektil, 1 raielangil ja 1 keevitustöödel).

2006. aasta 11 kuuga on võrreldes eelmise aasta sama ajaga Tööinspektsiooni järelevalve valdkonnas surmaga lõppenud tööõnnetuste arv vähenenud, Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni ja politsei järelevalve valdkondades aga kasvanud.

Tööülesannete täitmisel hukkus 2005. aastal tervikuna 24 ja 2004. aastal 34 töötajat. Seega on mullune töösurmade arv juba ületatud kuu enne aasta lõppu.

Hetkel kuum