ÄP fototoimetus • 4. detsember 2006 kell 22:00

Uudised

West-Midlandsi politsei hoiatab välisvedajaid, et Inglismaal Birminghamis tegutseb röövlijõuk, kelle sihtgrupiks on välismaal registreeritud raskeveokid. Veokid aetakse ära ja kaup müüakse maha. Jõuk on vägivaldne ja ohtlik. Keegi jõugust tuleb ütleb juhile, et haagisel on midagi viga, juht läheb asja kontrollima ja sel ajal aetakse auto ära. Juhte, kes üritavad röövleid peatada või keelduvad kabiinist lahkumast, rünnatakse. Mõned juhid on saanud eluohtlikult kannatada. Politsei soovitab ise nendega võitlusse mitte asuda. Soovitavalt peaks olema reisil kaks juhti. Info: www.west-midlands.police.uk.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määrus karmistab nõudeid bussirehvidele.

Alates 1. oktoobrist 2007 peab bussidel kasutama rehve, mille mustri jääksügavus on vähemalt kolm millimeetrit.

Nõue hakkab kehtima ühistranspordiseaduse tähenduses kohalikku liinivedu ja riigisisest kaugliinivedu teenindavatele bussidele (M2- ja M3-kategooria sõidukid) ja bussirongidele ajavahemikul 1. oktoobrist kuni 1. maini.

Autoettevõtete Liidu hinnangul on määruse vastuvõtmine igati tervitatav.

Enamik bussivedajaid täidab määruses sätestatud rehvinõudeid niigi.

Autoettevõtete Liit kutsub kõiki bussiettevõtteid üles järgima rangemaid rehvinõudeid juba täna.

Peterburi Transpordikomitee esimehe 24. novembri määrusega keelati raskekaaluliste ja suuremõõtmeliste veoste liikumine, eesmärgiga säästa tänavate katet.

Määrus jõustub 10 päeva pärast ametlikku avaldamist.

Erandiks on veosed, mis on vajalikud "vältimatute majanduslike ülesannete täitmiseks".

Nende liikumise teekond peab olema kooskõlastatud riikliku ametkonnaga.

Läti saatkonnast Tallinnas saadud suusõnalise teate kohaselt ei pea mitte-ELi kodanikud alates 1. detsembrist 2006 taotlema Läti transiitviisat juhul, kui olemasolev Schengeni või Leedu viisa katab terve reisi ulatuse (pikaajaline viisa; ühekordne viisa, mis on pikem kui Lätis viibitav aeg).

Täpne informatsioon järgmisel nädalal.

Autor: ÄP

Hetkel kuum