11. detsember 2006 kell 8:22

Riigikontroll: erivajadustega inimeste abistamisel loobitakse raha tuulde

Riigikontroll leidis oma auditi käigus, et erivajadustega inimeste rehabilitatsioonisüsteem pole jätkusuutlik.

Seaduse kohaselt on õigus rehabilitatsiooniteenuseid saada kõigil puude raskusastet taotlevatel ja puuetega isikutel, kuid riigieelarves on selleks raha planeeritud napilt ning seetõttu on teenuse soovijatest moodustunud pikad järjekorrad, teatas riigikontroll. Näiteks sai 2005. aastal teenuseid vaid veidi üle 7% isikutest, kellel selleks oleks õigus.

Teenuste hulka, mille eest riik maksab kuulub ka rehabilitatsiooniplaanide koostamine, mille alusel hiljem teenuseid osutatakse. Ainuüksi plaanide koostamisele ja juhendamisele kulus aga 2005. aastal 44% rehabilitatsioonirahast ning inimeste iseseisvat sotsiaalset või tööalast hakkamasaamist soodustavatele tegevustele jäi alla poole rahast.

Kuna rehabilitatsiooniplaanid kehtivad piiratud aja, võib tekkida olukord, kus inimesele koostatakse küll plaan, kuid selle kehtivusaja jooksul teenuseid osutada ei jõuta, mistõttu ka plaani koostamiseks kulutatud raha on läinud tuulde. Sotsiaalministeerium on küll 2006. aastal finantseerinud rehabilitatsiooni suuremas mahus, kuid kuna suurele osale sihtrühmast on plaanid veel koostamata, ei saa plaanidele kulutatava raha osakaal oluliselt väheneda.

Sotsiaalminister on kehtestatud rehabilitatsiooniteenuste hinnakirja, kuid jätnud avamata nende teenuste sisu. Riigikontroll leidis, et sel moel ei ole võimalik tagada teenuste kvaliteeti, ning audit näitas, et pea miljoni krooni eest oli osutatud teenuseid, mis oma sisult polnud rehabilitatsiooniteenused või mida polnud kirjas nende isikute rehabilitatsiooniplaanides.

Sotsiaalkindlustusamet, kelle ülesanne on tagada teenuse osutamine, oli aga ka selliste teenuste eest maksnud. Riigikontroll leidis, et järelevalve teenuste osutajate üle polnud piisav ning seda tuleb oluliselt tõhustada tagamaks, et isikud saaksid vaid neile vajalikke teenuseid.

Auditi tulemusi on arutatud nii Riigikogu sotsiaalkomisjonis kui ka riigieelarve kontrolli komisjonis sotsiaalministri osavõtul. Minister nõustus auditi tulemustega ning esitas ministeeriumi tegevuskava lahenduste leidmiseks rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks.

Hetkel kuum