Alampalk tõuseb 3600 kroonini

Alates uue aasta jaanuarist tõuseb üleriigiliseks alampalgaks 3600 krooni kuus, tunnipalga alammäär tõuseb 21,5 kroonini, teatas ühing.

Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) juhatus kiitis heaks Eesti Töö shy;andjate Keskliiduga (ETTK) sõlmitava alampalga kokkuleppe tingimused, mille kohaselt kehtestab valitsus alates 2007. aasta 1. jaanuarist üleriigiliseks alampalgaks 3600 krooni kuus, tunnipalga alammäär tõuseb 21.50 kroonini.

Ametiühingute ja tööandjate delegatsioonid kohtuvad alampalgakokkuleppe sõlmimiseks kolmapäeval, 20.detsembril kell 11 ametiühingute majas (Pärnu mnt. 41a).

Ametiühingute hinnangul on 3600kroonine alampalk märkimisväärne tulemus, sest kunagi varem pole alampalk tõusnud korraga 600 krooni võrra. Varasemate aastate suurim tõus on olnud 320 krooni. “Taotledes sügisel 4050 krooni, arvestasime sellega, et kokkulepe sünnib siiski madalamal tasemel,” ütles EAKL esimees Harri Taliga. “Läbirääkimised tähendavad alati kompro shy;misse.”

Üleriigiline alampalk kehtestati Eestis esmakordselt 1992. aastal kolmepoolse – ametiühin shy;gu shy;te, tööandjate ja valitsuse – kokkuleppega. Viimasel viiel aastal on alampalga omavahel kokku leppinud Ametiühingute Keskliit ja Tööandjate Keskliit. Selle kokkuleppe alusel kehtestab valitsus alampalga.

Hetkel kuum