Ramon Rask võitis jälle Tartu ülikooli

22. detsember 2006, 13:22

Tartu ringkonnakohus jättis muutmata Tartu
halduskohtu 10. oktoobri otsuse, millega rahuldati Ramon Raski kaebus Tartu
ülikooli kohustamiseks väljastada talle baccalaureus artiumi kraad kiitusega
(cum laude).

Samuti jäi ringkonnakohus halduskohtuga samale arvamusele osas, millega tuvastati Tartu ülikoolis kasutusele võetud cum laude omistamise tõlgenduspraktika õigusvastasus, teatas Tartu kohtute pressiesindaja.

Ramon Raski kohtule esitatud kaebuse järgi omistati selle aasta mais Raskile Tartu ülikooli õigusteaduskonnas baccalaureus artiumi kraad ilma kiituseta. Kaebaja arvates vastas ta aga haridusministri 1999. aasta määrusega kehtestatud cum laude diplomi omistamise kriteeriumidele, kuna täitis bakalaureuse õppekava täies mahus, sooritas kõik eksamid hinnetele A, B ja C, lõpetas keskmise hindega 4,63 ning kaitses lõputöö hindele A.

Kaebuse esitaja sooritas eelmise aasta jaanuaris ühe eksami hindele F („puudulik“) ja sama aasta märtsis eksami samas aines hindele A („suurepärane“). Tartu ülikooli õppeosakonna 2006. aasta mais väljendatud cum laude diplomi andmise korra tõlgendusest lähtudes oli Raski aritmeetiline keskmine hinne üle kõigi õppetulemuste 4,53 ning seetõttu ta ei oleks vastanud cum laude diplomi saamise tingimustele.

Halduskohtu otsuse peale esitas apellatsioonkaebuse Tartu ülikool, taotledes kohtuotsuse tühistamist ja asjas uue otsuse tegemist.

Ringkonnakohus nõustus halduskohtu põhjendustega ning leidis, et ükski apellatsioonkaebuses esitatud seisukoht ei ole aluseks halduskohtu otsuse tühistamisele.

Ringkonnakohus ei nõustunud Tartu ülikooli väitega, et ka ülikoolidel endil on õigus kehtestada ise cum laude andmise tingimusi. Nende tingimuste kehtestamise volitus on ülikooliseadusega antud vaid haridus- ja teadusministrile.

Ringkonnakohtu hinnangul on põhjendamatu ülikooli väide, et halduskohtu tõlgendus haridusministri 9. veebruari 1999 määrusega kehtestatud cum laude andmise tingimustele ei ole õige ega süsteemne. Samuti leidis ringkonnakohus, et haridusministri määrus ei ole vastuolus põhiseadusega ega ülikooliseadusega kehtestatud ülikooli autonoomia ja enesekorraldusõiguse põhimõtetega.

Kohtu hinnangul ei ole ministri määruse regulatsioonist võimalik tuletada, et ühe aine eest saab kirja panna ka kaks hinnet ja keskmise hinde arvutamisel läheb arvesse, et üliõpilane on ühes õppekava läbimiseks kohustuslikus aines sooritanud eksami kaks korda.

Asja kohtulikul uurimisel halduskohtus selgus samuti, et Tartu ülikoolis tõlgendatakse ja rakendatakse haridusministri määrusega kehtestatud cum laude andmise tingimusi teisiti, kui teistes Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides. Samuti selgus, et kuni selle aasta kevadeni ei tõlgendatud ja ei rakendatud mitte kõigis Tartu ülikooli teaduskondades cum laude andmise tingimusi ühetaoliselt.

Samuti ei olnud kuni 2006. aasta mais teaduskondadele laialisaadetud märgukirjani Tartu ülikooli õppeosakond kuidagi reageerinud sellele, et ka ülikooli sees tõlgendatakse haridusministri määrust erinevalt. Õppeosakond ei olnud varasemalt kõigile teaduskondadele teada andnud, kuidas peaks nende arvates cum laude andmise tingimusi tõlgendama.

Ringkonnakohtu otsuse peale saavad pooled esitada kassatsioonkaebuse Riigikohtule 30 päeva jooksul alates tänasest.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
22. December 2006, 13:22
Otsi:

Ava täpsem otsing